Vil du sænke dit antibiotikaforbrug?

Kalve I Boks (2)
23. februar 2024

Der kommer mere og mere fokus på brugen af antibiotika i kvægbesætninger. Nogle virksomheder overvejer sågar helt at droppe brugen, dog uden at sætte dyrenes helbred og velfærd over styr. Det siger sig selv, at et sådant tiltag stiller store krav til management. Kan det lade sig gøre? Helt sikkert. Går du med tanker om at gå den vej, er der flere ting du børe gøre.

Få et overblik over, hvor der bruges mest antibiotika – for mælkeproducenterne er det oftest i forbindelse med yverbetændelser. Brug lidt tid på analysearbejde. Kommer yverbetændelserne i opstarten af laktationen, kunne der være noget omkring hygiejne i forbindelse med kælvning. Kommer yverbetændelserne lidt længere henne, kunne det være sengebåsene der skal kigges efter. Eller malkerutinerne. Mulighederne er mange. Men når du har fundet ”arnestedet”, er du kommet det første store skridt.

For nogen kan tanken om at bruge mindre eller ingen antibiotika være ensbetydende med færre dyrlægebesøg også. Men du bør dog inddrage din dyrlæge alligevel, da dialogen med dyrlægen er meget vigtig. Især kan bare det, at der bliver sat fokus på området alene påvirke i nedadgående retning, men mest af alt også deres store faglige viden inden for behandlingsformer og alternative præparater.

Start med en enkel sygdom først, så der er maksimalt fokus på denne. Så kan der opnås succes, inden du går videre til den næste sygdom.

Kontakt for mere info

Birgitte Kjemtrup Høyer

Kvægrådgiver

Jeg er uddannet agrarøkonom, og ejer en økologisk mælkeproduktion sammen med min mand. Jeg har været økologisk rådgiver siden 2012 med kvæg som fokus. Jeg kommer både i store og små besætninger, og for mig er det ikke størrelsen, men gørelsen, der er vigtig. Du skal tjene penge. Gennem god sundhed, velfærd og rettidig omhu fra både min og din side. Og selvfølgelig med økologien i førertrøjen.

Specialer:

- Kalve, herunder ko og kalv sammen
- Ydelse på baggrund af grovfoderproduktion
- Erfagrupper
- Overblik

Luk (Esc)