Udsæd af byg og havre med lav spireevne

Billede (1)
16. januar 2024

Fordi udbuddet af såsæd her til foråret er lavt, har Landbrugsstyrelsen givet dispensation til, at der må sælges en vis mængde såsæd af byg og havre med en spireevne ned til 75%.

Dansk såsæd er generelt af meget høj kvalitet og den danske norm er 95 % for vårbyg og 94 % for havre. Spireevnen måles i laboratoriet, og der kan normalt forventes en markspiring på 80-85 %.

Hvis spireevnen er nede på 75 % målt i laboratoriet, vil markspiringsprocenten altså kunne forventes at være helt nede på omkring 60-65 %.

Får du udsæd med lav spireevne skal partiet være mærket med teksten ”Må sælges med dispensation for spireevne ned til 75 % indtil 30.06.2024”. Aktuel spireevne er ikke oplyst, men spørg ind til den hos din såsædsleverandør.

Partiet behøver ikke have en spireevne helt nede på 75 %, men det er meget vigtig, at der tages højde for en lavere spireevne, så udsædsmængden opjusteres.

Eksempel på beregning af udsædsmængde for vårbyg:

350 pl/m2 x 41 g i TKV
70 % markspiring = 205 kg/ha udsæd.

Kontakt for mere info

Lisbeth K. Knudsen

Planterådgiver

Jeg har arbejdet som rådgiver inden for økologisk planteavl i over 12 år. Forinden har jeg været landbrugslærer i 14 år. Jeg brænder for økologien og for at formidle viden. Jeg forsøger altid at give en aktuel, brugbar rådgivning, og lægger mig i selen for at følge op på tingene, så kunderne altid får et svar. Jeg ser en stor værdi i erfaringsudveksling økologer imellem, og ønsker at medvirke til at udbygge netværket mellem dem.

Specialer:

- Naturtjek
- Grovfoder og salgsafgrøder
- Omlægning og autorisation
- EU-støtteordninger og økologiregler
- Tværfaglig rådgivning

Luk (Esc)