Tjek spireevnen på din såsæd

P1050464
28. februar 2024

Der er søgt dispensation til at sælge partier af vårbyg og havre med spireevne helt ned til 75 %.

Hvis du har bestilt såsæd til 100 ha á 180 kg./ha i den tro at spireevnen er 90-95 %, og spirevnen på sækken er angivet til 75 %, og i virkeligheden måske er lidt lavere pga ikke helt optimale forhold i såbed eller vejr, ja så har du bestilt for lidt såsæd. Enten mangler du såsæd til mindst 15 ha, eller også bliver din afgrøde alt, alt for tynd.

Husk derfor at læse på sækken, der skal spireevnen og tusindkornsvægt stå. Den ønskede/nødvendige mængde såsæd/ha udregnes ud fra formlen:

ønsket plantetal pr m2 x tusindkornsvægten / markspiringsprocent = udsædsmængde.

Plantetallet i vårbyg bør ligge på 350-400 pl/m2 og i havre nogenlunde det samme.

Hvis der ønskes 400 bygplanter/m2 og TKV er 42, mens markspiringsprocenten er 75 skal du op på 225 kg udsæd/ha. I din markplanlægning er der nok regnet med ca. 180 kg udsæd/ha.

Kontakt for mere info

Carsten Markussen

Planterådgiver

Økologirådgiver siden 1995. Dyrkning af græs og afgræsning er det jeg brænder for. Afgræsning skal styres af landmanden, rotationsafgræsning og holistisk afgræsning er måden at få mest muligt ud af sine kløvergræsmarker. Vi skal være bedre til at indbygge frodighed og kulstof i jorden, værktøjerne er kløvergræsmarker, planter med dybe rødder og ikke mindst efterafgrøder.

Specialer:

- Grovfoderproduktion
- Kløver/græs, etablering og blandinger
- Holistisk afgræsning og foldafgræsning
- Klimahandlingsplaner for landbrug

Luk (Esc)