Supergode efterafgrøder

20200907 134953
2. februar 2024

Nu skal markplanen finpudses og efterafgrøderne er en vigtig del af den plan.

Efterafgrøderne kan deles op i to typer: De pligtige og de sjove efterafgrøder.

De pligtige skal vi have, som navnet siger, de skal være uden bælgplanter, derfor skal de placeres, hvor der er mest næringsstof at opsamle og gro af.

Med de sjove efterafgrøder er der fri leg. Vi kan blande bælgplanter og hvad vi ellers kan komme på, i såmaskinen og ud i marken, så den investering du laver i efterafgrøderne, kan bære renter hjem til dig i form af en mere dyrkningssikker jord, der kan holde mere vand, og næringsstoffer, fordi der er mere kulstof/humus i jorden.

Forskere ved Aarhus Universitet har i forsøg vist, at jo flere forskellige plantearter og fra forskellige familier, vi har med i efterafgrøderne, jo bedre vækst og jo mere planteproduktion og kulstofindbygning sker der, både over og under jorden. De såede rajgræs (enkimbladet), rødkløver (bælgplante) og vejbred (vejbredfamilie). Man kunne også putte cikorie (kurvblomst) og en korsblomstret som f.eks. kålroe i.

Det er nu planen skal laves, så I er klar inden foråret.

Kontakt for mere info

Carsten Markussen

Planterådgiver

Økologirådgiver siden 1995. Dyrkning af græs og afgræsning er det jeg brænder for. Afgræsning skal styres af landmanden, rotationsafgræsning og holistisk afgræsning er måden at få mest muligt ud af sine kløvergræsmarker. Vi skal være bedre til at indbygge frodighed og kulstof i jorden, værktøjerne er kløvergræsmarker, planter med dybe rødder og ikke mindst efterafgrøder.

Specialer:

- Grovfoderproduktion
- Kløver/græs, etablering og blandinger
- Holistisk afgræsning og foldafgræsning
- Klimahandlingsplaner for landbrug

Luk (Esc)