Små hop i lave salmonellaværdier

Salmonella
19. april 2024

Nogle mælkeproducenter, der i lang tid har haft meget lave værdier for salmonella i tankmælken, har oplevet en lille stigning i værdierne ved de seneste målinger. Det kan være, at værdierne traditionelt har ligget på 0-1, og pludseligt er de steget nogle enheder. Det skyldes med stor sandsynlighed ikke, at besætningen er blevet ramt af salmonella, men derimod, at der er taget et nyt reagens i brug til analysen på Eurofins Laboratorium.

Analysen, som anvendes til måling af antistoffer mod Salmonella Dublin i mælk og blod, er i sin tid udviklet af DTU, der også leverer en vigtig ingrediens til testen. Denne ingrediens, der bruges i meget små mængder, var sluppet op, og en ny portion skulle fremstilles. Den nye ingrediens reagerer en lille smule anderledes i det helt lave måle-område, hvilket ikke har betydning for placering af besætningerne i de forskellige salmonellaniveauer, og heller ikke bør give anledning til utryghed omkring resultatet for dem, der har oplevet det lille hop i værdierne.

Der er lavet grundige parallelle tests med det gamle og nye reagens, inden det nye blev taget i brug. Det er selvfølgelig vigtigt, at vi stadig kan stole på de grænseværdier, der ligger til grund for inddelingen af besætningerne i niveauer.

I øvrigt tag dine forbehold når dyrene lukkes ud, er der salmonella i nærheden eller er dine dyr smittet? God hegning er en rigtig vigtig forudsætning for der ikke sker noget.

Kontakt for mere info

Erik Andersen

Kvægrådgiver

Jeg har arbejdet med økologirådgivning siden 1993. Mit faglige udgangspunkt er i økologisk mælke- og kødproduktion. Jeg har haft den glæde at hjælpe mange ind i økologisk produktion, hvor jeg lægger vægt på at skabe værdi, holdbare løsninger og god økonomi. Jeg brænder for at udfordre dig på dine resultater, skabe økologisk udvikling og gode rammer for økologer i Danmark.

Specialer:

- Tyre-, stude- og ammekoproduktion
- Bedriftsudvikling
- Mælkeproduktion
- Omlægning

Luk (Esc)