Skal du ud med linsen..

Hoved Af Rålam
12. april 2024

Har du tænkt dig at pudse dine SLÅNINGSBRAK-marker af nu, så husk at tag kameraet frem!

Vi er nu i april måned og du må faktisk god slå dine arealer med slåningsbrak frem til d. 30. april.

Fra og med i år – 2024 - er forårsslåning og sommerslåning på brakarealer nemlig slået sammen til en type brak, der hedder slåningsbrak.

Slåningsbrak betyder, at arealet skal slås mindst én gang i perioden 1. april til 30. april ELLER igen fra 1. aug. til 25. oktober. Du må altså stadig ikke slå brakmarkerne i perioden 1. maj til 31. juli af hensyn til vildt og ynglende fugle

Hvis du vælger afpudsning i april måned, så anbefaler vi og Landbrugsstyrelsen, at du tager billeder af det afpudsede areal samt græs/grøntresterne til brug for senere dokumentation ved en eventuel satellitkontrol. Billederne skal tages i Landbrugsstyrelsens app.

HUSK det afslåede plantemateriale må ikke fjernes fra marken, men kan opstakkes inden for marken.

Kontakt din rådgiver, hvis du har planer om tidlig afpudsning af slåningsbrakarealerne og få styr på dokumentationen og hvordan du kan bruge Landbrugsstyrelsens app, når du har slået brakken.

Kontakt for mere info

Gitte Hansen

Assistent

Som planteassistent er min opgave i firmaet, at assistere planterådgiverne med diverse administrative opgaver, som tilskudsansøgninger og myndighedskontakt, udarbejde materiale til kundemøder og hjælpe med det praktiske ved markvandringer og møder.

Jeg er opdateret på vejledninger, holder orden og struktur på ansøgninger og skemaer samt har fokus på detaljerne. Jeg trives med at modtage opgaver og afslutte dem til kundens tilfredshed. Da jeg er født og opvokset på et kvægbrug samt har mange års joberfaring fra grovvaresektoren, kender jeg landbrugserhvervet indgående.
Jeg er uddannet kontorassistent og jordbrugsteknolog og har fast arbejdssted på kontoret i Billund.

Luk (Esc)