Prioritering af gyllefordeling

Gylle Udk¢Rsel
8. marts 2024

Efteråret og vinteren har budt på en rekordstor mængde nedbør, hvilket mange steder sætter opbevaringskapaciteten til husdyrgødning under et voldsomt pres. På nuværende tidspunkt er der ikke meget vækst i afgrøderne, og der er derfor ikke det store behov for tildeling af gødning. Der er forsat stor risiko for at lave voldsom skade ved at sende en gyllevogn ud i våde marker. Har man behov for at komme af med husdyrgødning, bør man prioritere at køre ud på græsmarker, forudsat at man ikke laver spor i marken. Græsset er det, der bedst kan udnytte gødningen og kvittere for det. Har man ikke græsmarker kan man køre ud til vintersæd eller raps. Der bør ikke køres store mængder ud til korn og raps, da de lave temperaturer gør, at der kun er begrænset vækst og gødningsbehov. En mindre mængde her ved vækststart, kan dog være en god strategi med en opfølgning senere på foråret.

Kontakt for mere info

Mads Juul

Planterådgiver

Luk (Esc)