Patentkali til økologiske hestebønner?

Hestebønne
10. januar 2024

– der ER ofte noget at hente!

I ”Landsforsøgene 2023”, findes der et afsnit om tilførsel af kalium til økologiske bælgplanter.

På side 214 i udgivelsen ”Landsforsøgene 2023” kan man læse at tilførsel af kali-gødning kan give merudbytte i hestebønner hvis kali-tallene i marken er lave.

I forsøgene har man sammenlignet forskellige gødningstyper i forhold til udbytte i hestebønner. Der er brugt kvæggylle, patentkali, fiberfraktion fra gylle, kompost og naturgips. Alle, med undtagelse af naturgips, indeholder Kalium.

Det viser sig, at særligt hvis kali-tallet er lavt har Patentkali en positiv effekt, men allerede fra et analysetal under 7-8 ser det ud til at Kalium kan gøre en forskel (se figuren fra årets Landsforsøg herunder). Landsforsøgene tyder på at alle gødningstyper med et kali-indhold giver merudbytte – men særligt patentkali giver et statistisk sikkert merudbytte på omkring 15-20% ved de lavere analysetal.

Herunder ses udbytteforsøgene i hestebønner, det drejer sig om i alt 6 forsøg. Forsøgene er lavet over 2 år – hvilket giver et bredere billede, under lidt forskellige vejrforhold.

Mange økologiske jorder ligger med forholdsvist lave kali-tal. Så hermed skal der her lyde endnu en opfordring til at få foretaget jordbundsanalyser. Gerne mindst hvert 5. år. Har du en lav bonitet er 4-5 år for kali-tal endda (for) lang tid, da Kalium er flygtigt i sandjord.

Nu var året 2023 ikke prangende med hensyn til udbytter i hestebønner – dette gjaldt også hestebønne-forsøgene, men det er alligevel tankevækkende at en tildeling af 40 kg Kali kan øge udbyttet med 4-5 hkg pr ha (svarende til de 15-20% nævnt ovenfor). Hvis Kalium sættes til 10 kr pr kg og hestebønnerne til 4 kr, i runde tal; så er der trods alt over 1000 kr pr ha i merudbytte til bundlinjen. Det må være værd at tage med – særligt fordi tallet kan blive endnu højere ved lave kali-tal og et eventuelt højere udbyttepotentiale i en bedre jord og en god sæson.

Så konklusionen må være; hvis du skal have hestebønner i markerne i 2024, er det en god ide at få taget en jordbundsanalyse her på faldrebet, inden forårssæsonen står for døren. Dette særligt hvis du har mistanke om at analysetallene ligger lavt – eller det er flere år siden der sidst blev taget jordbundsanalyse.

Kontakt for mere info

Martin Greve Carlsen

Planterådgiver

Jeg har arbejdet som planteunderviser på landbrugsskolerne i Herning og Viborg i over 20 år.

Undervisningen er gennem årene kommet til at indeholde mere og mere økologi. Dette har blot øget min interesse, hvorfor jeg nu er blevet ansat som økologirådgiver.

Jeg vil arbejde for at udbrede den bæredygtige planteproduktion og økologien - og for at formidle den nyeste viden på området videre til landmanden. Mine bestræbelser går på altid at være opdateret og kunne formidle den nyeste og mest relevante viden til den pågældende kunde. Formidling og samtale er et vigtigt fokusområde for mig.

Specialer:

- Grovfoderproduktion
- Salgsafgrøder

Luk (Esc)