Påske er såtid

Såmaskine Ekr
21. marts 2024

Mange såmaskiner vil formentlig luftes her i påsken. Lægning af sædekorn er af vital betydning for størrelsen på høstudbyttet i august. Plantetal og sådybde i sig selv kan betyde 500 kg. mere eller mindre i tanken pr. hektar. Mens plantetal i forhold til ukrudtstryk har langt større betydning. Også en jævn fordeling af planterne har afgørende betydning for ukrudtstrykket og dermed høstudbyttet.

Optimal udsædsmængde beregnes efter formlen: Ønsket plantetal gange tusindkornsvægten divideret med markspiringsprocenten.

Tusindkornsvægten fremgår af sækkene såsæden er leveret i.
Markspiringsprocenten ved korrekt sådybde og ideelle jordbundsforhold er 90, men er i praksis ofte lavere. Og sædekornet kan i år være af ringe kvalitet, hvilket der skal tage højde for ved indsåning.
Ønsket plantetal fremgår af tabellen. Ved sen såning øges plantetallet med 10%.

Afgrøde

Havre

Vårbyg

Vårhvede

Hestebønner

Ærter

Lupin

Planteantal pr. m2

300-400

350-400

450

40-45

70-80

80-100

Sådybde cm

4

3

3-4

8

6

3-4

De sidste par år har foråret også budt på tørkeperioder. Lad derfor ikke såbedsharven ødelægge jordens kapilære virkning. Kernerne skal ligge på et fast underlag for at have adgang til vand.
Og pløj ikke dybere end højst nødvendig, for at etablere såbeddet.
Vand og struktur i jorden er vigtig. Ikke mindst for jordens liv: bakterier, svampe og mikroleddyr, der kun kan udføre deres arbejde med at føre næringsstoffer til planterne, når den beboelige porrestørrelse findes.
Krummestruktur optimerer både vand og luftforhold for mikrolivet.

Kontakt for mere info

Erik Kristensen

Planterådgiver

Jord er min passion, og jeg har forstand på gødning og dyrkning i teori og i praksis. Samspil er min indgangsvinkel, og helheden mit mål. Jeg medvirker gerne ved strategimøder, og har god erfaring med holdninger som udviklingsfaktor. Fra april er jeg med sikkerhed at finde i marken, hvor jeg formidler min spidskompetence: biologisk indsigt.

Specialer:

- Jordbearbejdning
- Klima og klimahandlingsplaner
- Grovfoder
- Korn/frø
- Næringsstoffer

Luk (Esc)