Overvej majs i stedet for sent sået korn

IMG 3931 Majs Med Græsefterafgrøde
12. april 2024

Det ustadige vejr forsætter for tiden og det er kun en lille andel af arealerne med vårsæd, der er tilsået. At vårsæden ikke er etableret på nuværende tidspunkt er isoleret set ikke så kritisk, men med en ustadig vejrudsigt, bliver der næppe etableret afgrøder den kommende uges tid, og det begynder at koste udbytte nu. Konventionelle såtidsforsøg udført i begyndelsen af 90’erne viste et fald i udbytte fra 63,1 hkg./ha til 57,4 hkg./ha ved såning fra 21. marts til 23. april. Det største fald ses jo senere der sås. Der kan stadig opnås fornuftige udbytter, selvom såningen bliver til den sene side, men vejret resten af sæsonen bliver betydende for udfaldet af høsten.

Overvej majs
Kan der findes en anvendelse til majs, så er det værd at overveje at konvertere en andel af kornarealet til majs, særligt hvis såningen bliver yderligere skubbet frem mod 1. maj. Udbyttepotentialet i majs er ikke påvirket på nuværende tidspunkt, og der vil stadig være tid til at lade markerne afdræne yderligere fra 1. maj og frem. Har man rigeligt majs til helsæd, kan man vælge tidlige sorter og satse på at tage en andel som kolbemajs og dermed erstatte stivelse, man eventuelt ville have hentet på kornarealer. Overvejelsen skal dog ske med opmærksomhed på, at økologisk majs er en risikoafgrøde, hvor særligt ukrudtstryk i markerne skal holdes for øje.

Hvis man som planteavler overvejer majs, så bør man før såning have en klar aftale om afsætning, så man ikke strander inde med afgrøden. Kan man afsætte majsen, så vil det økonomiske resultat af majs de fleste år være bedre end korn.

Kontakt for mere info

Mads Juul

Planterådgiver

Luk (Esc)