Ny vejledning om økologisk jordbrug

Vejledning 24 1
1. februar 2024

Der sker løbende tilpasninger og ændringer i vejledningsteksterne. Nu er en ny opdateret vejledning lige på trapperne og her er det blandt andet konkretiseret noget mere omkring afgræsning af kvæg. Det berør mest malkekvæg.

Vi har, sammen med jer økologiske kvægbrugere haft en del tolkningskvaler igennem 2023 efter de store ændringer, der skete i vejledningen for 2023 på afgræsning. Det er nu blevet med konkret beskrevet i afsnit 26.3.1.1. Krav om adgang til afgræsning, når forholdene tillader det.

Nedenstående er et klip af den nye tekst, som kommer til at stå i den nye vejledning gældende fra nu af.

Klip Vejledning

Der er individuelle forhold som stadig skal beskrives i planlægningen, hvordan, hvorfor m.m. begrundelser, som skal underbygge de enkelte bedriftsspecifikke forhold. Det er vigtigt det beskrives med gode faglige argumenter, det betyder rigtig meget i en kontrol og i sidste ende, hvis der skulle komme en påtale/indskærpelse ved et kontrolbesøg.

Vi tager selvfølgelig snakken med jer i forbindelse med afgræsningsplanlægningen som er rigtig vigtig, men nu er du lidt forberedt med denne nye præcisering i den kommende vejledning.

Kontakt for mere info

Erik Andersen

Kvægrådgiver

Jeg har arbejdet med økologirådgivning siden 1993. Mit faglige udgangspunkt er i økologisk mælke- og kødproduktion. Jeg har haft den glæde at hjælpe mange ind i økologisk produktion, hvor jeg lægger vægt på at skabe værdi, holdbare løsninger og god økonomi. Jeg brænder for at udfordre dig på dine resultater, skabe økologisk udvikling og gode rammer for økologer i Danmark.

Specialer:

- Tyre-, stude- og ammekoproduktion
- Bedriftsudvikling
- Mælkeproduktion
- Omlægning

Luk (Esc)