Ny sæson – er du klimaklar?

Våd Vinterafgrøde
3. januar 2024

Tørt forår og vådt efterår. Sæson 2023 gav udfordringer i planteavlen. Økologi er i sig selv et robust system, men udfordres af klimaforandringerne.
Her ved indgangen til sæson 2024 kan der ikke være tvivl om at ordet Robust, skal stå helt centralt både, når der skal laves markplan og gødningsstrategi.

Robuste dyrkningssystemer er mangfoldige systemer. Og må derfor nødvendigvis bestå af flere afgrøder og flere typer af gødning. - Måske skal arealer med dyrkning af grøngødning være en del af planen og måske skal flere afgrøder dyrkes sammen? Tag arealer, der udgør en risiko og typisk fejler, ud af drift og sig ja til dybstrøelse og kompost.

Vigtigst af alt er det grønne plantedække året rundt. Levende plantedækker er naturens egen robuste metode til modstå hvad klimaet end måtte byde os. Des mere mangfoldigt plantedækket er, des større sandsynlighed er der for at det holder frem til høst. Under såede efterafgrøder bliver derfor en central del af en robust strategi. Vækst, henfald og omsætning af organisk materiale er den enkeltfaktor der har størst virkning i forhold til at sikre at markens udbytte, når vækstforholdene udfordres. Jord med et større organisk indhold holder bedre på vandet og kan i større grad levere næringsstoffer til tiden, hvilket også er gældende for gødninger med et stort tørstof indhold.

Artsdiversitet over jorden vil sikre et større henfald af organisk materiale, men vil også øge gødningsudnyttelsen, da ikke alle arter har brug for de samme næringsstoffer på samme tid. Tilmed vil andelen af plantesygdomme og konkurrencen fra ukrudt mindskes i et dyrkningssystem med flere arter.

At blive klimaklar ser ud til at blive en `on going process´.

Kontakt for mere info

Erik Kristensen

Planterådgiver

Jord er min passion, og jeg har forstand på gødning og dyrkning i teori og i praksis. Samspil er min indgangsvinkel, og helheden mit mål. Jeg medvirker gerne ved strategimøder, og har god erfaring med holdninger som udviklingsfaktor. Fra april er jeg med sikkerhed at finde i marken, hvor jeg formidler min spidskompetence: biologisk indsigt.

Specialer:

- Jordbearbejdning
- Klima og klimahandlingsplaner
- Grovfoder
- Korn/frø
- Næringsstoffer

Luk (Esc)