Når du handler med grovfoder

Grovfoder (1)
9. februar 2024

Handler du med grovfoder, er der ting du skal være opmærksom på. Dét, hvad enten du sælger eller køber. Står du overfor at skulle lave en aftale om køb eller salg af grovfoder af høsten 2024, er det formålstjenligt at få aftale på plads i god tid.

Ét, er hvad grovfoder står til i status, noget andet er, hvordan det skal prissættes. Et godt udgangspunkt er at bruge en alternativ afgrøde til den afgrøde, man ønsker at lave aftale om. Det der omsættes mest af, er græs til ensilering. Forudsætningerne er forskellige fra bedrift til bedrift, og derfor findes der ikke én pris på afgrøden. Sæt jer sammen – køber og sælger, og aftal en model for prissætning og opgørelse af den høstede mængde.

Spørgsmål til aftalen kan være:

  • Skal prisen ligge fast, eller skal den justeres i forhold til den aktuelle kornpris i høst?
  • Skal prisen justeres i forhold tørstofprocent?
  • Skal prisen justeres i forhold til protein og fordøjelighed?

Hvordan skal udbyttet opgøres?

  • Skal det vejes som frisk afgrøde og skal der tages højde for ensileringstab?
  • Skal det opmåles af en uvildig person?
  • Skal det være en fast pris ud fra hvor mange hektar?

Alle disse ting og måske flere, bør aftales på forhånd. Det er meget nemmere at gøre det før ”ploven kommer i jorden” eller senest før skårlæggeren kører ind i marken.

Har du brug for hjælp til at få lavet nogle aftaler, står vi i ØkologiRådgivning Danmark, gerne til rådighed.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)