Mulighed for brak på ugødede rapsmarker

Raps (1)
19. april 2024

Ved mange beregninger kan det normalt ikke betale sig at omså en dårlig vinterraps til korn.

Er der store områder i rapsmarken med meget ukrudt og næsten ingen raps, kan det overvejes at lave områder i marken med biodiversitets brak, og herved modtage 1390 kr mere i tilskud pr. ha (med 1370 kr i økologis arealtilskud).

Vælges biodiversitets brak, skal marken være ugødet her i foråret. Der må ikke laves jordbehandling resten af kalenderåret.
Marken må ikke fremstå som en produktionsafgrøde. Derfor skal brakmarken slås af inden den 1/5-24. I områder af marken, hvor det ikke er muligt at slå raps før den 1/5, vil marken formodentlig ikke senere på vækstsæsonen komme til at ligne en normal rapsmark, der kan høstes. Skulle der mod forventning blive raps i nogle pletter i marken, bør marken slås hurtigst muligt efter den 1/8, så der ikke er tvivl om at afgrøden kan høstes.

Det er vigtigt, at der er anmeldt lidt biodiversitets brak i fællesskemaet senest den 26/4.

Biodiversitets brakken kan herefter udvides frem til den 21/5.
Kontakt din planterådgiver, hvis der er tvivl om vinterrapsen skal omsås, da der er stor forskel på mulighederne på hver enkelt mark

Kontakt for mere info

Poul Christensen

Planterådgiver

Den bedste rådgivning bliver givet i marken. Afgrøder og efterafgrøder skal være velvalgte i forhold til dyrkningsforholdene i hver enkelt mark. Jeg er drevet af at forbedre resultaterne i økologisk landbrug, og jeg er meget optaget af, at landmanden skal producere de afgrøder, der er efterspørgsel på. Derfor er jeg ofte i kontakt med de grovvarefirmaer, der køber afgrøder af planteavlere.

Specialer:

- Frøproduktion og raps
- Gødning
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi mark
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)