Meget regn og afgræsning

Græssende DH Køer På Mark
6. juni 2024

Der er mange steder faldet en del regn. Det sætter sine spor i græsmarken på flere måder. Det positive er, at de vejrforhold vi har haft den forgangne uge, er rigtigt godt græsvejr. Det giver gode vækstbetingelser og derfor meget græs. Men ikke alt vokser ind i himmelen. Det gør også, at markerne bliver bløde, hvor der er faldet meget nedbør. I bløde marker er der risiko for at græsset bliver forurenet med jord, med forringet ædelyst til følge. Hvad kan du gøre ved det? Ikke så meget. Men du kan tage højde for det i stalden og tilbyde mere foder på stald.

Hvilket foder skal det så være? Græssets fordøjelighed har været faldende siden udbinding, og har du noget letfordøjelig græsensilage i staldfoderet, er det dette du skal øge i en periode, for at kompensere for den manglende græsoptagelse. Er det ikke letfordøjelig græsensilage, du kan kompensere med, skal du øge antallet af rationer. Men pas på ikke at tilbyde for meget på stald i en periode med meget nedbør. Det kan starte en ”ond spiral”, så det bliver vanskeligt at komme tilbage til den gode afgræsning igen.

Den uheldige sideeffekt, af at græsset ikke bliver bidt i bund og derfor kan det blive nødvendigt med en afpudsning, efter køerne har afgræsset. Er der behov for afpudsning, skal det være med en stubhøjde på 5 cm.

Kontakt din rådgiver i ØkologiRådgivning Danmark, hvis du er i tvivl.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)