Kvæg og metan – gør vi noget?

Kvæg På Mark
25. april 2024

Svaret er ja – der gøres noget for at finde virkemidler i den økologiske kvægproduktion. Som bekendt er Bovaer, og andre kemiske stoffer, ikke tilladt i den økologiske produktion. Hvilke virkemidler er så mulige?

Tidligere forsøg i Holland og Danmark fra 2023, har vist at afgræsning har en reducerende effekt på udledningen af metan. Det er dog ikke et virkemiddel der, indtil videre, er tilskrevet nogen vægtning i klimadebatten.

Heldigvis er der nogen, der tager afgræsningen med kreaturer meget alvorligt i forhold til metanemission og klima. Der er etableret et meget intensivt forsøg på Aarhus Universitet, Foulum, som skal belyse effekten af afgræsning på metanproduktionen, ved forskellige mængder afgræsning af kløvergræs. Køerne er i forsøget inddelt i tre grupper:

  • Ét hold på stald 24 timer i døgnet (kontrol)
  • Ét hold græsser om dagen
  • Ét hold græsser dag og nat.

Sideløbende bliver der målt metanproduktion på køer ude ved to helt almindelige økologiske bedrifter.

Det bliver interessant at følge forsøget, og ikke mindst at se resultaterne. ØkologiRådgivning Danmark er med i forsøget, som den praktiske sparringspartner. Det er vigtigt, at forsøget bliver gennemført med udgangspunkt i, hvordan afgræsning bliver praktiseret på de økologiske bedrifter - det er her vores viden kommer med.

Viser det sig, at afgræsning har en positiv effekt på metanemissionen, forventer vi selvfølgelig, at det bliver implementeret i kataloget med klimaeffekter.

Afgræsning er ikke kun forbeholdt økologer. Viser effekterne sig, vil det konventionelle kvægbrug selvfølgelig også kunne benytte sig af resultaterne.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)