Gå ikke i panik!

Graf Fedtprocent 2023
4. januar 2024

Der har i efteråret og først på vinteren været meget høje fedt- og proteinprocenter i mælken. Generelt har fedtprocenten været høj det seneste år, men specielt de seneste tre måneder. Og meget højere end de foregående to år. Se nedenstående graf fra Landbrugsinfo.

Men lige så stærkt det er gået med stigningen i efteråret, lige så stærkt ser det ud til at protein- og fedtprocenten er faldet de seneste uger. Årsagen er ikke helt klarlagt, men et lignende fald oplevede vi også i 2022.

Du skal derfor ikke gå i panik, fordi fedt- og proteinprocent falder i din besætning. Det er et generelt fald, der ses over de seneste uger. Men falder procenterne mere end der ses på landsplan, skal du være på vagt. Et større fald i proteinprocent, kan være tegn på energimangel. Ekstra stivelse kan være med til at afbøde den manglende energi og stimulere proteinprocenten. Er der et drastisk fald i fedtprocenten, kan det være en ubalance i fodringen. Ekstra struktur eller bedre afstemt ration kan være løsningen.

Er du i tvivl om det fald, du eventuelt ser i din besætning, svarer til de udsving, der er på landsplan, så kontakt din kvægrådgiver i ØkologiRådgivning Danmark.

Er du i tvivl om det fald, du eventuelt ser i din besætning, svarer til de udsving, der er på landsplan, så kontakt din kvægrådgiver i ØkologiRådgivning Danmark.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)