Forsøg med vintervikke og Balansakløver

Balansana
8. maj 2024

Ligesom i 2023 er der forsøg med vintervikke som dæksæd til kløvergræs udlagt i august måned. Vi var inviteret ud at se det forsøg, der ligger tæt ved Korskroen. Vikke og kløvergræs var grundet våd august 23, blevet sået lidt sent 16. august og ca. 1. september.

Den sene såning var ikke så god, kløver og græs er der, men står markant dårligere end den tidlige såning. Der er vist ingen tvivl om, at der bliver stor forskel om, at den tidlige såning vil give markant større udbytte.

Vikken var mindre berørt af såtidspunktet, men var endnu ikke så dominerende, grundet det kolde forår. Erfaringsmæssigt kommer den stærkt her i maj, og med det antal planter der er, vil vikke komme til at bidrage væsentligt til udbyttet med mængde og protein. Der var sået to forskellige vikkesorter, Dr. Baumans Ostsät og Vilana og der bliver høstet forskellige tidspunkter.

Det er planen, at foreløbig resultat af årets forsøg, bliver offentliggjort i juni/juli, så vi kan nå at tage bestik af det før bestilling af såsæd til såning i august.

Blog Vintervikke

Kontakt for mere info

Carsten Markussen

Planterådgiver

Økologirådgiver siden 1995. Dyrkning af græs og afgræsning er det jeg brænder for. Afgræsning skal styres af landmanden, rotationsafgræsning og holistisk afgræsning er måden at få mest muligt ud af sine kløvergræsmarker. Vi skal være bedre til at indbygge frodighed og kulstof i jorden, værktøjerne er kløvergræsmarker, planter med dybe rødder og ikke mindst efterafgrøder.

Specialer:

- Grovfoderproduktion
- Kløver/græs, etablering og blandinger
- Holistisk afgræsning og foldafgræsning
- Klimahandlingsplaner for landbrug

Luk (Esc)