Få mest muligt kvælstof ud af din husdyrgødning

Samson Agro
26. marts 2024

Grejet og vejret er de to faktorer, der betyder mest for, om du får maksimalt kvælstof ud af din husdyrgødning.

Programmet Gylle-effekt (https://gylleeffekt.dlbr.dk/) giver et godt bud på markeffekten af gylle, ud fra vejrudsigten 3 dage frem. Husk at godt gyllevejr er vindstille, overskyet vejr gerne med finregn eller udsigt til regn. Godt gyllevejr er IKKE høj sol og/eller kraftigt blæsevejr. Forskellen på markvirkning i godt og dårligt gyllevejr er op til 50 pct-point

Nedfældning til vårsæd og slæbesko til vintersæd
Grejet har stor betydning for at udnytte gødningen optimalt. Til vårsæd er nedfældning før såning suverænt den bedste løsning. De konventionelle landsforsøg har givet et merudbytte for nedfældning på ca 4 hkg/ha i 2023, sammenlignet med slangeudlægning (med syre) i en etableret vårsæd. Det bliver altid diskuteret, om gyllen skal nedfældes før eller efter pløjning. Her er det min anbefaling, at nedfælde gyllen før pløjning i halv pløjedybde. Når gyllen ligger i halv pløjedybde bliver den i samme dybde, når ploven vender jorden. Typisk omkring 10-12 cm’s dybde. Samtidig kan du lave et 100% jævnt såbed, så dine blindstriglinger og ukrudtsstriglinger ikke bliver ødelagt af ukrudtskimplanter, der kan gemme sig i ujævnheder efter gyllevognen.

I vintersæd er der opnået et merudbytte på 2 hkg/ha ved at bruge slæbeskærsbom sammenlignet med slangeudlægning. Forskellen er ikke statistisk sikker, men tendensen er den samme i alle de forsøg, hvor man har sammenlignet slæbeskærsbom og slangeudlægning.

Kontakt for mere info

Thomas Vang Jørgensen

Planterådgiver

Jeg er uddannet agronom fra 1992 og har mange års erfaring med rådgivning, udvikling og projektledelse indenfor økologisk landbrug.

I perioden 1996 til 2020 drev jeg 50 ha økologisk planteavl i fritiden. I et sædskifte med græs- og kløverfrø, konsumkorn og bælgsæd. Nu er det droslet ned til et hobbybrug med 3 ha, hvor jeg vil lære at dyrke regenerativt.

Jeg er optaget af, at vi opnår højere udbytter i marken og gør jorden mere frugtbar. Et af mine specialer er, at designe sædskifter som udnytter næringsstoffer optimalt, yder ukrudt max konkurrence og med veletablerede efterafgrøder opbygger jordens frugtbarhed. Samtidig arbejder jeg for, at vi får flere biogasanlæg med økologiske linjer, så vi kan recirkulere flere næringsstoffer til økologer, udnytte og fordele husdyrgødning bedre og give økologer en bedre klimaprofil.

Specialer:

- Biogas, etablering og drift af leverandørforening
- Sædskifte og effektiv gødningsudnyttelse
- Konsumkorn
- Frøavl
- Efterafgrøder
- Produktionsøkonomi - salgsafgrøder
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)