Er du klar? – Vejrudsigten siger, det er tid til at så majs

Billede Til Majs
3. maj 2024

Jordtemperaturen har passeret 10 grader, og vi har varmt vejr i vente - og så er det på tide at få majsen i jorden. Gerne så snart som muligt og senest inden 15. maj. Her er opskriften på vellykket etablering.

Majs skal sås i et såbed, der er helt jævnt og pakket ensartet. Brug tid på at tjekke, at maskinstationen udfører såningen korrekt. Sådybden skal nemlig være ca. 6 cm, så fugle har svært ved at nå ned til frøene, og planterne skal være fordelt ensartet i rækkerne. Det er vigtigt, at såmaskinen er gjort ren og ikke slæber rester af handelsgødning og bejdsemiddel med sig.

God udsæd med masser af spireenergi er vigtigt – en sæk med 50.000 kerner skal veje minimum 14 kg. Vejer den mindre, må du gå på kompromis med sådybden. Sådybden kan reduceres til 4 cm for at få en ok fremspiring, hvis sækken vejer mindre end 14 kg. Men det giver altså større risiko for, at fuglene æder majskernerne.

Gylle skal nedfældes umiddelbart inden såning i 10-12 centimeters dybde, så rødderne hurtigt kommer i kontakt med gødning, når de begynder at spire. Operationen afsluttes med blindstrigling 2-3 gange. Forvent, at første blindstrigling skal gennemføres tre dage efter såning - ukrudt spirer hurtigt, når jorden er varm – og følg op med strigling med ca. tre dages mellemrum, indtil majsspirerne dukker op af jorden.

Når majsspirerne vokser op gennem det jordlag, som striglen bearbejder (de øverste 2-3 cm), er det meget vigtigt at tilpasse tandspænding og hastighed, så striglen ikke knækker majsspirerne.

Hvis du kan bruge mere majs i din foderplan – og er du endnu ikke færdig med at så vårsæd - så kan du med fordel skifte til majs i stedet for korn. Majs har stadig potentiale til fuldt udbytte – vårkorn har tabt ca. 10 procent af udbyttet ved såning i begyndelsen af maj.

Kontakt for mere info

Thomas Vang Jørgensen

Planterådgiver

Jeg er uddannet agronom fra 1992 og har mange års erfaring med rådgivning, udvikling og projektledelse indenfor økologisk landbrug.

I perioden 1996 til 2020 drev jeg 50 ha økologisk planteavl i fritiden. I et sædskifte med græs- og kløverfrø, konsumkorn og bælgsæd. Nu er det droslet ned til et hobbybrug med 3 ha, hvor jeg vil lære at dyrke regenerativt.

Jeg er optaget af, at vi opnår højere udbytter i marken og gør jorden mere frugtbar. Et af mine specialer er, at designe sædskifter som udnytter næringsstoffer optimalt, yder ukrudt max konkurrence og med veletablerede efterafgrøder opbygger jordens frugtbarhed. Samtidig arbejder jeg for, at vi får flere biogasanlæg med økologiske linjer, så vi kan recirkulere flere næringsstoffer til økologer, udnytte og fordele husdyrgødning bedre og give økologer en bedre klimaprofil.

Specialer:

- Biogas, etablering og drift af leverandørforening
- Sædskifte og effektiv gødningsudnyttelse
- Konsumkorn
- Frøavl
- Efterafgrøder
- Produktionsøkonomi - salgsafgrøder
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)