Dokumentation ved tilførsel af svovl, mangan on andre mikronæringsstoffer

IMG 20200526 0932401002
4. april 2024

Hvis der skal gødes med f.eks. svovl eller mangan, har du tidligere skulle have en konsulenterklæring, hvor en økologikonsulent har skrevet under på, at behovet for tilførsel var der. Reglen er ændret fra i år, så du nu selv kan udfylde erklæringen, men det kræver stadig samme dokumentation for behovet. Og du skal kunne fremvise erklæringen ved økologikontrollen.

Dokumentation for de begrundelser du skriver i erklæringen, kan være:

  • Billeder af mangelsymptomer i afgrøden
  • Bladanalyser
  • Foderanalyser
  • Jordbundsanalyser

Derudover kan du i markplanen og din plantelogbog notere, at du har forsøgt at forebygge manglen ved valg af afgrøde og sorter, et varieret sædskifte, gødskning og jordbehandling som f.eks. tromling til at modvirke manganmangel.

Du kan finde erklæringen under ”Skema og blanketter” på Landbrugsstyrelsens hjemmeside om økologi.

Din konsulent er naturligvis forsat parat til at lave bladanalyser for manganmangel og til at lave erklæringen eller med hjælp til udfyldelsen.

Kontakt for mere info

Lisbeth K. Knudsen

Planterådgiver

Jeg har arbejdet som rådgiver inden for økologisk planteavl i over 12 år. Forinden har jeg været landbrugslærer i 14 år. Jeg brænder for økologien og for at formidle viden. Jeg forsøger altid at give en aktuel, brugbar rådgivning, og lægger mig i selen for at følge op på tingene, så kunderne altid får et svar. Jeg ser en stor værdi i erfaringsudveksling økologer imellem, og ønsker at medvirke til at udbygge netværket mellem dem.

Specialer:

- Naturtjek
- Grovfoder og salgsafgrøder
- Omlægning og autorisation
- EU-støtteordninger og økologiregler
- Tværfaglig rådgivning

Luk (Esc)