Den økonomiske udvikling i det økologiske kvægbrug

20220419 114535
2. maj 2024

Resultaterne for 2023 ruller ud over ramperne, og mange kvægbrugere bliver tilsendt deres regnskaber med mulighed for sammenligning i Fraktilanalyser/Business Check eller andet tilsvarende.

Derfor er det naturligt, at se nærmere på tallene generelt for det økologiske kvægbrug og ikke kun nøjes med formodninger, rygter eller sindsstemning.

Ved nærmere gennemsyn af tallene, viser der sig ikke overraskende at være en strukturudvikling i gang indenfor erhvervet. På fem år er antallet af årskøer i økologiske storracede besætninger steget med 25 stk. Foreløbig opgørelse i 2023 (81 stk. indgår i Business Check) ligger den gennemsnitlige besætningsstørrelse på 250 årskøer – bemærk at ikke alle besætninger i DK indgår i Business Check, men det er stadig en indikation af udviklingen.

Ydelsesmæssigt er der i samme periode sket en stigning på ca. 500 kg EKM leveret til mejeriet pr. årsko. Foreløbig gennemsnitsydelse udgør 10.200 kg EKM leveret.

Fokuser vi på den bedste tredjedel (målt på det økonomiske resultat pr. årsko) er ydelsesudviklingen en anelse mindre med en stigning på 400 kg EKM leveret pr. årsko over de seneste fem år.

Resultatmæssigt kan 2023 på ingen måde måle sig med rekordresultaterne opnået i 2022 – men ser vi længere tilbage i tiden, ligger det opnåede resultat pr. årsko i 2023 fuldt ud på niveau med årene før 2021. Foreløbig opgørelse viser ca. 2.600 kr. i resultat pr. årsko efter kapacitets- og kapitalomkostninger. I 2022 blev resultatet 9.600 kr.

Når vi alligevel sidder med en lidt mærkelig smag i munden omkring det samlede økonomiske resultat i 2023 skyldes det ikke mindst resultatet fra markbruget, hvor vækstsæsonen og det stigende renteniveau påvirker den samlede økonomi negativt – begge forhold kan ikke påvirkes af den enkelte kvægbruger, men er et erhvervsvilkår.

Personligt tror jeg på, at bytteforholdet på økologisk mælk vil blive forbedret igen i takt med at markedet tilpasser sig den nye situation (forventer mindre udbud/produktion og dermed en opretning af bytteforholdet). Dertil kommer at renten af mange eksperter forventes at falde igen – måske ikke til tidligere niveauer, men dog lavere end det aktuelle.

Begge dele vil forbedre de økonomiske resultater for den økologiske kvægbruger.

Kontakt for mere info

Søren Elnegaard

Driftsøkonomirådgiver

Jeg er uddannet agrarøkonom og merkonom i økonomistyring. Jeg er den rette, hvis du mangler en stifinder i junglen af tal for din bedrift. I tæt dialog med dig, skaber vi fremdrift og overblik på din bedrift.

Specialer:

- Budgetter
- Etablering
- Rentabilitetsberegninger
- Benchmarking

Luk (Esc)