Bygfluen – hæmmer den også de økologiske vintersædsmarker?

Bygflue (1)
18. januar 2024

På årets Plantekongres i midten af januar blev der afholdt et indlæg om bygfluen.

Bygfluen har været kendt i mange år, men har haft en betydelig fremgang i de senere år. Fluen har to generationer, én om efteråret og én om foråret. Vores mildere vintre og en nedgang i antallet af snyltehvepse får en del af skylden.

Mange har nok hørt om den lille flue i forbindelse med dyrkning af vårhvede. Her har bygfluen næsten elimineret såning af vårhvede i foråret. Det ser stadig ud til at vårbyg rammes mindre af angreb end andre kornarter.

Hvis man sår sin vårsæd inden jul, kan man forebygge de værste problemer, da den første generation ikke er aktiv midt på vinterhalvåret.

Seges Bygfluer

Men hvad så med vintersæden?
Nu viser det sig at fluen, eller rettere dens larve, også er med til at sænke udbytterne i mange (måske de fleste), økologiske vintersædsmarker – uanset kornart. I vintersæd viser de seneste 2 års opgørelser i hvert fald, at markerne rammes i stor udstrækning. Her menes angrebene at være størst i korn, sået indtil lidt ind i september. Til gengæld vil planten, ved tidlig såning, kunne kompensere med flere sideskud. Er vintersæden sået efter begyndelsen af oktober, vil antallet af dannede sideskud reduceres – hvorved den enkelte plante mister noget af evnen til at kompensere et angreb fra bygfluen. Så har man jo også problemet!

Videre diskuterede eksperterne på plantekongressen, om det var beviseligt at kvik kunne opformere bygfluen – og om det er forventeligt at marker placeret ude mod vest er mindre udsatte end eksempelvis Østjylland.

Den endelige konklusion må være
- al vintersæd skal sås tidligt – ELLER sent, (midten af oktober). Så kan afgrøden enten selv kompensere - eller den bliver ramt mindre hårdt grundet det sene fremspiringstidspunkt, der vil ligge efter bygfluens æglægning. Dette gælder også vinterbyg – der altså ikke er lige så modstandsdygtig som vårbyg.

- Sandsynligvis er du heldigt stillet hvis du bor langt mod vest – og måske er du lidt bedre kørende, hvis du holder kvikken nede året rundt.

Kontakt for mere info

Martin Greve Carlsen

Planterådgiver

Jeg har arbejdet som planteunderviser på landbrugsskolerne i Herning og Viborg i over 20 år.

Undervisningen er gennem årene kommet til at indeholde mere og mere økologi. Dette har blot øget min interesse, hvorfor jeg nu er blevet ansat som økologirådgiver.

Jeg vil arbejde for at udbrede den bæredygtige planteproduktion og økologien - og for at formidle den nyeste viden på området videre til landmanden. Mine bestræbelser går på altid at være opdateret og kunne formidle den nyeste og mest relevante viden til den pågældende kunde. Formidling og samtale er et vigtigt fokusområde for mig.

Specialer:

- Grovfoderproduktion
- Salgsafgrøder

Luk (Esc)