Bioordninger 2024

Frisk Græs1
9. februar 2024

I 2024 kører bioordningerne videre fra 2023 med små tilføjelser og ændringer.

En ordning, der ikke er ændret ved, er ordningen klima og miljøvenligt græs. Ordningen giver et ekstra tilskud til græsmarker, der er mere end 2 år gamle. Det gælder både omdriftsmarker og marker med permanent græs. §3 arealer er som sidste år, ikke berettiget til tilskuddet. Beløbet er sat til 1500 kr./ha med mulighed for regulering ved under/overansøgning. Tilskuddet kan kombineres med grundbetaling og de økologiske tilskud.

En anden ordning til arealer med græs, er ekstensivering med slæt. Der er i år tilføjet muligheden for at afgræsse arealet i løbet af året. Der er dog stadig krav om, at der tages mindst et slæt i perioden 1/6 til 15/9. Arealet skal være etableret med græs senest 1/1-2024 for at kunne undgå i ordningen samt ligge i de udpegede områder. Tilskuddet er sat til 3526 kr./ha.

Hvis du er interesseret i en af de to ordninger så kontakt din rådgiver for at høre om mulighederne i bioordningerne beskrevet her eller nogle af de andre ordninger der er i 2024.

Kontakt for mere info

Peter Pinstrup

Planterådgiver

Jeg er opvokset på et planteavlsbrug og har efterfølgende uddannet mig til landmand. Efter min uddannelse i 2016 har jeg arbejdet med planteavl på forskellige planteavlsbrug i Danmark og i udlandet.

I 2022 er jeg blevet færdiguddannet som professionsbachelor med speciale i planteproduktion.

Specialer:

- Salgsafgrøder og grovfoder
- Efterafgrøder
- Jordfrugtbarhed
- Certificeret i ESGreen tool, markbrug. Rådgivning omkring klima og klimahandlingsplaner

Luk (Esc)