Afgrøde Top 10 2024

Skema Top 10 Start
10. januar 2024

Svingende udbytter i høst 2023 stiller store krav til gode udbytter og høje priser i 2024.

Markplaner for 2024 skal derfor være robuste og der skal ses på muligheder og laves forbedringer for at sikre et godt resultat i 2024. En grundig velovervejet markplan, hvor hver enkelt mark drøftes og den bedste afgrøde til arealet vælges.

Til inspiration er der udarbejdet en Top10 over afgrøder med lavt, middel og højt udbytte. Her kan man indplacere sig med de sidste 5 års gennemsnitsudbytter på hver enkelt afgrøde og dermed få hjælp til at vælge de bedste afgrøder. Det er vigtigt, at sædskiftet på hver enkelt bedrift sammensættes ud fra de muligheder, der er på bedriften. Er vinterraps dyrket flere gange uden held, skal man ikke nødvendigvis fortsætte med at dyrke raps. Sædskiftet skal sammensættes af sikre afgrøder, der erfaringsvis altid lykkedes og afgrøder fra Top10, hvor der er mulighed for et højt bruttoudbytte ved afgrødesalg plus et tilskud. De 10 valgte afgrøder er hyppigt dyrkede salgsafgrøder i Danmark.

I denne artikel er der udelukkende fokuseret på indtægter ved forskellige udbytteniveauer og tilskud.

Omkostninger til at frembringe afgrøderne som, stykomkostninger, maskinomkostninger og jordleje er ikke med her. Vi ser meget store variationer i omkostningerne til dyrkning af en hektar landbrugsjord. Stigninger i udgifter til energi, gødning, udsæd og maskinstation betyder, at det skal tilstræbes at reducere på udgifterne på alle indsatsfaktorer.

Hestebønner bør kun dyrkes på god jord eller med vanding. Krav til rodukrudtstryk, kalkning og gødning skal også være opfyldt. Et højt udbytte i hestebønner, med en prisen på 410 kr./Hkg, betyder at der fremkommer et flot bruttoudbytte. Er der modsat et lavt udbytte med den høje Hkg pris, bliver bruttoudbyttet hurtigt lavt og ofte med de samme omkostninger til dyrkning og jordleje.

Den nye afgrøde, klima og miljøvenligt græs (græs > 2 år), er her indregnet med et mindre udbytte, da de ældre græsarealer her tænkes afsat til græsprotein eller biogas. Afgrøden vil ofte kunne dyrkes med lave omkostninger.

Forklaring til tabel:
Kolonne 1: Afgrødeprisen er fastsat ud fra de aktuelle afgrødepriser.
Kolonne 2: Lave udbytter er ud fra de udbytter, vi hører ved kunderne.
Kolonne 3: Middeludbytte er det udbytte, som mange økologer opnår i gennemsnit over fem år.
Kolonne 4: Høje udbytter er fra de dygtigste økologer med den gode jord.
Kolonne 5-7: Afgrødesalg fra de tre udbytteniveauer.
Kolonne 8: Tilskud med de nye bioordninger. Grundbetaling 1.900 kr. + økologisk arealstøtte 1.200 kr. + tillæg reduceret N, 650 kr., varieret planteproduktion 615 kr., klima- og miljøvenligt græs 1.500 kr.
Kolonne 9: Lavt bruttoudbytte, afgrødesalg + tilskud.
Kolonne 10: Top10 afgrøder er rangeret efter brutto kr./ha ved et middel udbytte (afgrødesalg + tilskud)
Kolonne 11: Højt bruttoudbytte, afgrødesalg + tilskud.

Kontakt for mere info

Poul Christensen

Planterådgiver

Den bedste rådgivning bliver givet i marken. Afgrøder og efterafgrøder skal være velvalgte i forhold til dyrkningsforholdene i hver enkelt mark. Jeg er drevet af at forbedre resultaterne i økologisk landbrug, og jeg er meget optaget af, at landmanden skal producere de afgrøder, der er efterspørgsel på. Derfor er jeg ofte i kontakt med de grovvarefirmaer, der køber afgrøder af planteavlere.

Specialer:

- Frøproduktion og raps
- Gødning
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi mark
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)