Ydelseskurven knækker – sæt ind straks!

Ko På Mark
23. juni 2023

Afgræsning plejer at være en fornøjelse i maj og juni – og heldigvis er det gået godt mange steder. Men en del mælkeproducenter har oplevet at allerede i juni i år, har det voldt langt mere besvær end det plejer, på grund af den manglende regn.

Hvis der ikke er græs på afgræsningsmarkerne, så er der ikke andet at gøre, end at sammensætte en foderration, der minder om en vinterration og så sørge for, at køerne har ædetid nok ved foderbordet, så de kan æde det foder, de har behov for. Suppler med adgang til et udendørsareal. Denne praksis skal naturligvis ændres, når der igen kommer vækst på afgræsningsmarkerne.

Hvor der stadig er græs på græsmarkerne, så rammer vi nu det tidspunkt, hvor ydelseskurven knækker. Græssets fordøjelighed falder markant, temperaturen stiger og ædelysten til ”juli-græs” er ikke nær så stor, som tidligere og senere på sæsonen.

Staldrationen og management skal tilpasses nu. Du kan gøre følgende:

  • Tilpas afgræsningstiden efter græsudbuddet – altså hvor meget græs køerne kan optage ude. Måske skal der kortes 1-2 timer af.
  • Optimer staldrationen med mere energi – som udgangspunkt korn eller 1. slæt græs. Så rationen matcher den energi, der mangler fra afgræsningsgræsset
  • Sørg for at der er salt nok i foderrationen
  • Sørg for rigeligt, rent og frisk drikkevand til køerne
  • Planlæg afgræsningstiden, så den matcher køernes naturlige afgræsningsadfærd – de tidlige morgentimer eller i skumring, vil køerne naturligt gerne græsse.

Kontakt for mere info

Solvejg Horst Petersen

Luk (Esc)