Vær skridtet foran

Kalve I Boks 2
15. december 2023

Situationen hvor man bliver stemplet med salmonella status 2 er for de fleste ikke til at bære, og mange kan komme i bekneb når de ender dér. Forebyggelse er vejen frem - Vær derfor altid skridtet foran, også selvom du ikke tænker, det sker ved netop dig.

Når vi snakker om smittebeskyttelse og forebyggelse, skelnes der mellem intern og ekstern, henholdsvis smitte indenfor besætningens grænser og smitte mellem forskellige besætninger.

Den eksterne smittebeskyttelse er yderst vigtig, da der her kan blive indført ny smitte som ellers ikke var i besætningen. Maskiner og mennesker, der kommer i andre besætninger, skal holde en høj hygiejnestandard, og der skal stilles gæstestøvler til rådighed for alle besøgende. Dyr der flyttes ind i besætningen, skal som minimum være i samme sygdomsstatus.

I den interne smittebeskyttelse er der tre overskrifter; plads, sektionering og hygiejne, der skal være i fokus. Overbelægning giver en markant højere spredning af og risiko for smitte, så sørg for rigeligt med plads og opdeling i mindre hold. Syge dyr udskiller meget smitte, derfor skal der være plads til straks isolering af syge dyr i en adskilt sygeboks fra de raske dyr. De unge dyr er yderst sensitive overfor smitte, og sektionering af unge og ældre dyr skal være på plads, så smitten herimellem reduceres. Hvis staldsystemet ikke tillader hel opdeling, kan plader mellem grupperne være en alternativ god løsning mod direkte kontakt.

Rengøring og hygiejne skal ikke undervurderes, heller ikke i perioder hvor arbejdsopgaverne ellers er mange. Hytter, bokse, suttespande og trug skal altid rengøres ved udskiftning af dyr. Rengøring forud for desinficering er en nødvendighed. Trug og suttespande skal dog som minimum ugentligt rutinemæssigt rengøres for snavs og biofilm. Dér hvor det ikke er muligt at tage inventar ned, kan der skylles af og påføres en kalkholdig opløsning som en del af rengøringsproceduren.

Risiko for transport af smitte rundt i besætningen skal være tydeliggjort. Det kan gøres med en simpel pen og papir, hvor den daglige gang og transport skitseres. Et eksempel er, at de unge dyr med svækket immunforsvar ikke skal være placeret i et knudepunkt for trafik, eller klos op ad vaskepladsen, hvor smitterisikoen er ekstra høj.

Når det kommer til intern smittebeskyttelse, handler det om, at alle der bevæger sig rundt på besætningen er klar over risikofaktorerne. Det skal gøres nemt og enkelt og smittebeskyttelse skal sættes i rutine, for de folk der dagligt omgås dyrene.

Find tilbage til de gode rutiner og fokusér på forebyggelse, forebyggelse OG forebyggelse!

Kontakt for mere info

Maria Pape Andersen

Kvægrådgiver

Jeg har en uddannelse i Agrobiologi, Animal science fra Aarhus Universitet og har afsluttet den i 2023.
Jeg har en rygsæk fyldt med teoretisk viden indenfor husdyrproduktion, herunder ernæring og fysiologi og har flere års praktisk erfaring fra branchen.
Jeg brænder for at yde en service for den enkelte landmand, hvor optimering og effektivisering i samråd er i fokus. Sammen kan vi løfte produktionen og resultaterne til et højere niveau.

Specialer:

- Fysiologi og ernæring
- Foder og næringsstoffer
- Mælkeproduktion og sygdomsforebyggelse

Luk (Esc)