Ukrudtets størrelse afgør hvornår majsen skal strigles

009
1. juni 2023

Det er vigtigt, at fortsætte med at strigle, hvis der er småt ukrudt på vej, når majsen er under fremspiring.

Det er fremspiring af ukrudt, der er afgør, hvornår der skal strigles eller radrenses. Og hastigheden på striglingen afgøres af majsens størrelse. De første økologiske majs er sået midt i maj og er under fremspiring nu. Det er vigtigt, at man fortsætter med at strigle majsen, hver gang der kan ses nyt småt ukrudt i marken. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at majsen skal strigles hver 3. eller 4. dag.

Hvis man er nødt til at strigle, når majsen er på det følsomme stadie med 1-2 blade, skal hastigheden sættes ned til 3-4 km/t. Følg hele tiden med i striglens arbejde og stop undervejs for at tjekke striglingens effekt på afgrøde og ukrudt og juster indstillingen herefter.

Når majsen får 3-4 blade, kan der køres lidt hurtigere og ved 10-15 cm høje majsplanter kan radrensningen starte. Hold afstand på 5-7 cm til majsrækken – og gerne så der skubbes lidt jord ind omkring majsplanterne i rækken, så ukrudtet tildækkes uden at majsen tager skade. Ved senere radrensninger skal afstanden til majsrækken øges til 10 cm for ikke at skade majsens siderødder.

Kontakt for mere info

Claus Østergaard

Direktør og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Luk (Esc)