Udviklingstjek

Penge3
20. september 2023

Går du med overvejelser om ændringer på bedriften, så har vi frem til nytår mulighed for at komme på et rådgivningsbesøg og lave et udviklingstjek uden beregning.

Vi laver i forvejen en grundig dagsorden i fællesskab, med dine udfordringer på bedriften og vi prioriterer punkterne for at sikre, at vi først får drøftet det vigtigste på din bedrift.

Her er nogle emner til inspiration:

  • Overvejer en ny produktionsgren eller teknik og er i tvivl om praksis og økonomi. Det kan være, at du overvejer at fede dine tyrekalve op for at sælge dem eller dyrke afgrøder til nye formål.
  • Vil ændre din forsyning af næringsstoffer pga. mindre adgang til husdyrgødning.
  • Ændringer i sædskiftet med mere kløvergræs grøngødning og færre bælgplanter for at få mere kontrol med rodukrudt.
  • Overvejer at afvikle din produktion eller omlægge til konventionelt landbrug og ønsker at afsøge de økologiske potentialer, inden din beslutning.

Vi kan alle i ØkologiRådgivning Danmark lave et udviklingstjek, for få nye øjne på bedriften kan du overveje en anden rådgiver end den, der normalt er tilknyttet bedriften.

Efter udviklingstjekket sender vi et referat fra mødet.

Ønskes der et videre rådgivningsforløb eller større beregninger skal det betales som almindelige rådgivningstimer.

Udviklingstjekket er i samarbejde med Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Kontakt for mere info

Poul Christensen

Planterådgiver

Den bedste rådgivning bliver givet i marken. Afgrøder og efterafgrøder skal være velvalgte i forhold til dyrkningsforholdene i hver enkelt mark. Jeg er drevet af at forbedre resultaterne i økologisk landbrug, og jeg er meget optaget af, at landmanden skal producere de afgrøder, der er efterspørgsel på. Derfor er jeg ofte i kontakt med de grovvarefirmaer, der køber afgrøder af planteavlere.

Specialer:

- Frøproduktion og raps
- Gødning
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi mark
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)