Tørstofanalyse for majsens optimale høsttidspunkt

2021Majs3
14. september 2023

Majsen vokser godt til og de tidligste sorter forventes at være klar til høst indenfor en uges tid, hvis dette vejr fortsætter.

Når majsen har et tørstofindhold i hele planten på 30-33% TS er det optimalt at høste. Vi kan hjælpe dig med en tørstofanalyse, som kan fortælle dig hvor tæt afgrøden er på det optimale høsttidspunkt.

Til analysen skal vi bruge en prøve af de planter der skal høstes. 3-5 majsplanter udtaget forskellige steder i majs-marken/markerne er tilstrækkeligt (ikke fra forageren). Du kan selv udtage prøven eller få os til at gøre det. Hvis du selv vil gøre det, er fremgangsmåden følgende. Planterne skal klippes i den samme stubhøjde, som de bliver høstet i og lægges i en plasticsæk som lukkes lufttæt. På posen, eller på en seddel i posen skriver du navn og mobilnummer du vil kontaktes på når analyseresultatet er klar. Samt nummer på den mark prøven er udtaget i og gerne chr-nummer hvis du har det.

Posen afleveres samme dag på et af vore kontorer i enten Esbjerg, Billund eller Holstebro. Det er vigtigt, du ringer i forvejen og melder din ankomst til en af vores kvægkolleger, så vedkommende er klar til at modtage prøven og få den analyseret samme dag. På alle kontorerne analyserer vi prøven i tørreskab og så er resultatet klar i løbet af ca halvanden dag. I Esbjerg kan vi også analysere i en NIR-scanner og så er resultatet klar i løbet af et kvarter til en halv time.

Analyseresultatet kan med fordel tastes ind i CropManager, som kan lave en prognose for hvornår majsen rammer det optimale høsttidspunkt. Det kræver at vi kender marknummeret på den mark prøven stammer fra.

Tørstofanalysen koster 475 kr + moms. Hvis du vil have os til at udtage den koster det medgået tid og kørsel oveni prøvens pris

Kontakt for mere info

Thomas Vang Jørgensen

Planterådgiver

Jeg er uddannet agronom fra 1992 og har mange års erfaring med rådgivning, udvikling og projektledelse indenfor økologisk landbrug.

I perioden 1996 til 2020 drev jeg 50 ha økologisk planteavl i fritiden. I et sædskifte med græs- og kløverfrø, konsumkorn og bælgsæd. Nu er det droslet ned til et hobbybrug med 3 ha, hvor jeg vil lære at dyrke regenerativt.

Jeg er optaget af, at vi opnår højere udbytter i marken og gør jorden mere frugtbar. Et af mine specialer er, at designe sædskifter som udnytter næringsstoffer optimalt, yder ukrudt max konkurrence og med veletablerede efterafgrøder opbygger jordens frugtbarhed. Samtidig arbejder jeg for, at vi får flere biogasanlæg med økologiske linjer, så vi kan recirkulere flere næringsstoffer til økologer, udnytte og fordele husdyrgødning bedre og give økologer en bedre klimaprofil.

Specialer:

- Biogas, etablering og drift af leverandørforening
- Sædskifte og effektiv gødningsudnyttelse
- Konsumkorn
- Frøavl
- Efterafgrøder
- Produktionsøkonomi - salgsafgrøder
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)