Tørken har bidt sig fast. Prioriter dine marker med vanding.

Vandingsdag
7. juni 2023

Markerne tørster efter vand. Nogle har mulighed for at vande. Næsten ingen har mulighed for at vande optimalt i alle afgrøder.

Hvordan skal vanding disponeres på de enkelte afgrøder?
Man bør tage stilling til hvor mange marker man kan nå at vande optimalt, når fordampningen ligger på 5 mm pr døgn. Det er bedre at fravælge nogle marker, så resten kan vandes optimalt.

Følgende er nogle tip til prioritering, der kan være forskellig fra bedrift til bedrift.

Spisekartofler og andre højværdiafgrøder skal naturligvis disponeres først af hensyn kvalitet og udbytte

Vårafgrøder, der er på vej til blomstring, skal disponeres før fuldt afblomstrede marker.

Slætgræsmarker kan vente med vanding til fordel for korn og andet i øjeblikket. 2. slet bliver nok kun til afpudsning, men der kan kompenseres for udbytte i senere slet.

Afgræsningsmarker skal også prioriteres højt, så de ikke går ud af vækst. Hvidkløver tåler ikke udtørring.

Vårkorn med kløvergræsudlæg skal prioriteres højt.

Hestebønner på sandjord kræver vand som kartofler. Ærter både i renbestand og i blanding med korn er vigtig at vande til afsluttet blomstring. Lupiner på sandjord har også behov for vanding til at gennemføre blomstring.

Tjek din vandingstilladelse på hver boring.
Allerede nu er der brugt meget vand i forhold til vandingstilladelse. Tag kontakt til din kommune og anmod om ekstra tilladelse. Erfaring fra tørkesommeren 2018 er, at nogle kommuner kan/vil give ekstratilladelser. Men gør det det nu.

Overskridelse af vandingstilladelse sanktioneres i forhold til KO-Krydsoverensstemmelseskrav. Kommuner har ansvar for grundvandsreserver og de kan vælge at sanktionere på andre måder.

Kontakt for mere info

Kjeld Forsom

Planterådgiver

Over 25 års erfaring med udvikling af økologisk landbrug. Min målsætning er at højne og stabilisere udbytteniveauet i økologisk plantedyrkning ift. ressourceforbrug. Dialogen med den enkelte landmand er vigtig for udviklingen af nye idéer, der kan drive økologien fremad. Jeg har i de seneste år også arbejdet på projektbasis med emner som rodukrudt, kartoffeldyrkning samt dyrkning og kvalitetssikring af konsumkorn.

Specialer:

- Kartofler
- Konsumkorn og -frø
- Rodukrudt
- Grovfoder

Luk (Esc)