Tjek på udlægsmarkerne

20230608 134321
4. august 2023

En tør forsommer har hos mange givet udlægget vanskeligheder. Det er nu man skal gå dem efter for at beslutte isåning eller omsåning.

En kløvergræsmark skal give et højt udbytte i 3-4 år og det er derfor vigtigt, at den kommer godt fra start. Hvis der er behov for reparation af kløvergræsmarken skal isåning eller omsåning besluttes senest den 20. august, men jo før jo bedre.

I marker der planlægges til afgræsning skal der være 30-40 planter pr. løbende meter, mens man i slætgræsmarker kan nøjes med 15-20 planter pr. løbende meter. En tredjedel af planterne skal være kløver. Det er selvfølgelig også vigtigt at planterne er jævnt fordelt over marken. Isåning foretages med en skiveskærssåmaskine, som gør at frøene får jordkontakt. 10-15 kg/ha af den anvendte blanding vil normalt være tilstrækkeligt. Bedste anvendelse efter isåning er afgræsning. Hvis der er meget ukrudt i marken eller der næsten ingen udlæg er tilbage, bør man overveje at ompløje og etablere et nyt udlæg. Udsædsmængden skal være 20-25 kg/ha, som afhænger af frøenes størrelse i blandingen.

Kontakt for mere info

Claus Østergaard

Direktør og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Luk (Esc)