Tjek din indbakke for høringsbreve fra 13. juli

Lbst
6. juli 2023

Den 13. juli bliver en dato flere af os vil huske.
Landbrugsstyrelsen udsender nemlig høringsbreve efter satellitkontrol af alle Danmarks marker på denne dato. Der er derfor god grund til at tjekke sin indbakke via Landbrugsstyrelsens Tast Selv system på https://selvbetjening.lbst.dk/#/homepage

Satellitkontrollen har tjekket arealanvendelse i 2023 og analyseret for:

    • Afgrøder; er der etableret anden afgrøde end den anmeldte i fællesskeamet.
    • Korrekt opdeling af marker.
    • Korrekt indtegning af markblokke; indeholder marken ikke-støtteberettigede elementer.

Økologer har en god tradition for at rette afgrøder til i Fællesskemaet, men i år har dette alene været muligt frem til den 23. maj.
Vi fornemmer derfor, at der kan komme en del høringsbreve, hvis der er blevet ændret afgrøde i marken og det ikke er blevet tilrettet i fællesskemaet.

Til høringsbrevet er der en høringsfrist på 14 dage, med mulighed for en udsættelse på yderligere 7 dage.

Hvis du er enig i satellittens læsning af afgrøde og kontrolresultatet, ændres afgrødekoden i fællesskemaet.

Hvis du er uenig i kontrolresultatet, skal der indsendes billeder af afgrøden via en mobiltelefon og Landbrugsstyrelsens App kaldet "Landbrugsstyrelsen".

Vejledninger til Landbrugsstyrelsen App og mere information findes på dette link: https://lbst.dk/landbrug/satellitbaseret-kontrol/landbrugsstyrelsens-app

Ved at reagere på høringsbrevet, kan du undgå eller minimere nedsættelsen af dit tilskud. Rådet herfra er; hold øje med indbakken i Tast-selv torsdag d. 13 juli og tjek om du får et høringsbrev.

Har du brug for hjælp til at tjekke din post eller udarbejde et høringssvar, kan du kontakte ØkologiRådgivning Danmark på tlf. 76602334.

Kontakt for mere info

Erik Kristensen

Planterådgiver

Jord er min passion, og jeg har forstand på gødning og dyrkning i teori og i praksis. Samspil er min indgangsvinkel, og helheden mit mål. Jeg medvirker gerne ved strategimøder, og har god erfaring med holdninger som udviklingsfaktor. Fra april er jeg med sikkerhed at finde i marken, hvor jeg formidler min spidskompetence: biologisk indsigt.

Specialer:

- Jordbearbejdning
- Klima og klimahandlingsplaner
- Grovfoder
- Korn/frø
- Næringsstoffer

Luk (Esc)