Tilskud til Pleje af græs- og naturarealer – ansøgningsrunden er åben nu

IMG 6345
20. juli 2023

Ansøgningen om tilsagn til pleje- af græs og naturarealer åbnede den 3. juli 2023 og det er nu tid til fornyelse af de PLG-tilsagn, du allerede har med udløb i 2023 og som du regner med skal fortsætte. Tjek udløbsår for dine tilsagn i fællesskema 2023 under pleje af græs og naturarealer eller kontakt din planterådgiver, som kan undersøge, om du skal indsende et ansøgningsskema.

De nye tilsagn begynder fra 1. januar 2024 og slutter 31. december 2028. Det betyder, at du skal have råderet over arealet senest 1. januar 2024 for at kunne søge tilsagn.

Hvilke arealer kan du søge til?

  • Mindst 50 % af marken skal ligger inden for et særlig udpeget Natura 2000-areal.
  • Mindst 0,1 hektar af marken har en HNV-værdi på 5 eller derover.
  • Mindst 50 % af marken ligger inden for et Natura 2000-område og hvor mindst 90 % af arealet er en gentegning af græsningstilsagn (type 9, 66 eller 67).
  • Mindst 50 % af marken er en del af et vådområdeprojekt, et lavbundsprojekt eller et projekt om forberedelse til afgræsning.

Der er ændringer til reglerne for dine tilsagn med pleje af græs- og naturarealer i 2023 – som gælder både for de eksisterende, og de nye tilsagn, som du kommer til at søge:

Tilsagn som kombineres med grundbetaling
Kravet om en maksimal højde på 40 cm græs ved metoden ”Synlig afgræsset” er udgået her i 2023.

Det betyder i praksis, at plantedækkehøjde ikke bliver vurderet ved kontrol på PLG-arealer fra 2023. Ved kontrol bliver der kontrolleret for tegn på græsning og bid på mindst 50 % af vegetationen.

Øget fleksibilitet på pleje af græs- og naturarealer
Fleksibiliteten på ordningen øges fra 10 til 20 %. Det betyder, at delarealer uden slæt- eller græsningsaktivitet må være op til 1 hektar og samlet må de udgøre op til 20 % af marken.

Hvor stort er tilskuddet?
Se mere her om ordningen:

Pleje af græs- og naturarealer (lbst.dk)

Kontakt for mere info

Søren Lykke-Jensen

Økologirådgiver

Jeg har været økologirådgiver siden 1992, både kvæg og planteavl. Mit erfaringsområde er derfor meget bredt. Økologi handler om helhed, og derfor betragter jeg det som en af mine store styrker i min rådgivning. Jeg har fokus på resultater, nytænkning og sparring. Jeg brænder for at arbejde med økologiens udfordringer, så vi sammen kan løfte økologien og de økologiske resultater yderligere.

Specialer:

- Tværfaglig rådgivning
- Kvæg og naturpleje
- Omlægning
- Regler

Luk (Esc)