Tænk på disponering af såsæd til forår 2024

Kornmark
20. oktober 2023

Tørke i forsommeren og vanskelig høst vil helt sikkert resultere i mindre lagre af godkendt såsæd. Endnu er der ingen, der har det fulde overblik over mængden, der til rådighed. Testning af kvalitet og spireevne pågår endnu. Men lavere udbytte, kvalitetsforringelse forårsaget af grønskud og våde, sene høstforhold påvirker kvalitet i negativ retning. Det gælder både økologisk og ikke økologisk dyrket korn.

Derfor er det fornuftigt allerede at disponere indkøb. Vinterrug, til afgræsningsrug sået til foråret, er klogt at få bestilt, så der kan findes partier, måske i udlandet. Det samme gælder havre. Også bælgsæd, hestebønner, lupin og ærter kan være i mangel.

Sorts- og artsblandinger
Tænk i sortsblandinger, vårbyg og vårhvede eller artsblandinger byg-havre, vårhvede - vårtriticale, for ikke at nævne de udbytte stabiliserende artsblandinger af vårbyg-ærter og vårhvede -lupin. Det giver en mere robust afgrøde. Dyrker man foderkorn, er det helt naturligt at bruge sortblandinger. Artsblandinger skal der helst være en aftale med en aftager, hvis det dyrkes til salg.

Kontakt for mere info

Kjeld Forsom

Planterådgiver

Over 25 års erfaring med udvikling af økologisk landbrug. Min målsætning er at højne og stabilisere udbytteniveauet i økologisk plantedyrkning ift. ressourceforbrug. Dialogen med den enkelte landmand er vigtig for udviklingen af nye idéer, der kan drive økologien fremad. Jeg har i de seneste år også arbejdet på projektbasis med emner som rodukrudt, kartoffeldyrkning samt dyrkning og kvalitetssikring af konsumkorn.

Specialer:

- Kartofler
- Konsumkorn og -frø
- Rodukrudt
- Grovfoder

Luk (Esc)