Supplerende vinterfoder

'Skårlagt Rug Vikke 3
28. juni 2023

Med udsigt til mere regn er der nu håb for, at der kan komme god vækst i græsset igen, så der kan hentes et fornuftigt slæt i juli. Kan man alligevel se ind i en knap forsyning af grovfoder til vinterfodring, er der et par værktøjer, man kan tage i brug i den kommende tid.

Vikke/ærter/havre/byg
Efter høst af helsæd er det muligt at etablere en grønafgrøde bestående af fodervikke og byg eller havre. Sås afgrøden tidligt, kan den nå at producere en stor masse til høst i efteråret. Man kan under gode forhold forvente et udbytte på op til 3.000 FE/ha. Hvis forfrugten er ærter eller byg/ært bør man ikke så vikke, da de er nært beslægtede. Der kan også udsås en blanding med ærter, som kan nå at give et fornuftigt udbytte, her er det dog vigtigt at holde sædskiftet for øje.

Sommerbyg
En anden mulighed er at så sommerbyg efter høst af helsæd. Sommerbyg modner på omkring 100 dage og vil derfor være omkring helsædstadie omkring den 1. oktober, hvis det sås efter høst af helsæd i første del af juli. Her kan man eventuelt også blande noget fodervikke eller ært i. Vi har ikke umildbart erfaringer med denne løsning og kender derfor ikke udbytte, men det er en potentiel mulighed. Der er konventionel ubejdset sommerbyg tilgængelig.

Begge ovenstående muligheder er vejrafhængige og vil kræve fugt til etablering i juli. Høst vil kunne besværliggøres ved regn i efteråret. Etableringen af afgrøderne vil samtidig være med til at bekæmpe rodukrudt. Vil man lave udlæg i afgrøderne bør man dog være påpasselig, da afgrøderne kan blive kraftige og dermed presse udlægget. Skal man etablere nyt udlæg bør der vælges en mere traditionel løsning med etablering i renbestand eller med en dæksæd bestående af rug, triticale eller hvede.

Kontakt for mere info

Mads Juul

Planterådgiver

Jeg er født og opvokset på en kvæggård og uddannet jordbrugsteknolog fra Erhvervsakademi Aarhus i 2020 med speciale i planteproduktion. Desuden driver jeg selv et økologisk planteavlsbrug. Mit fokus er at holde en sund økonomi i planteavlen samt at optimere indtjeningen med valg af de rette afgrøder og dyrkningsteknikker.

Specialer:

- Salgsafgrøder og frøavl
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi
- Naturtjek og vildtpleje
- Biogas og anvendelse af afgasset biomasse

Luk (Esc)