STOR RISIKO FOR LUNGEORM

Glade Køer
29. september 2023

Varmt og fugtigt vejr får smittepresset til at eksplodere
Lungeormen er en parasit, der inficerer kvægets lungevæv. Oftest er det kvier eller stude, der bliver angrebet, når de er på græs i de fugtige efterårsmånederne. Så det er nu du skal være særlig opmærksom!

Lungeorm koster dyrt
En infektion med lungeorm kan medføre betydelige tab, oftest i form af dyr, der mistrives og taber i vægt. Hvis dyrene er hårdt angrebet, så koster det ekstra foder indtil dyrene igen er ”i form” og dermed også ekstra produktionstid indtil dyrene er slagteklar eller klar til inseminering. Lungeorm som regel rammer hele flokken og påvirker derfor produktionsøkonomien negativt.

Flyt dyrene ved det mindste tegn på lungeorm
Det er vigtigt at reagere ved de mindste tegn på lungeorm. Det er ikke så vanskeligt at spotte, idet dyrene hoster. Så hvis der er små-hosten i flokken, skal dyrene flyttes fra det areal de græsser på. Vent ikke på resultatet af en gødningsprøve. Flyt dyrene straks.

Tag de yngste dyr ud af flokken og gerne hjem i nærheden af stalden, så de kan suppleringsfodres med god ensilage og du kan holde bedre øje med dem.

Flyt de resterende dyr til arealer, der er højtliggende og med bedre græsvækst. Slætmarker eller arealer med efterafgrøder er velegnede, hvis disse kan og må afgræsses.

Hvis mange dyr i flokken er angrebet, så skal hele flokken behandles. Kontakt dyrlægen og sørg for at alle dyr bliver behandlet med den rette dosis.

Gør livet svært for lungeormen
Det bedste angreb er et forsvar! Og den bedste forebyggelse er her, at gøre livet svært for lungeormene.

Når man begrænser lungeormens mulighed for at formere sig, så beskytter man sine dyr fra at blive inficeret. Det har samtidig en langsigtet forebyggende effekt, idet der vil være færre lungeorm som potentielt kan overvintre på græsarealerne.

Lungeorm skal bruge kvæget for at formere sig. Derfor er det en effektiv strategi, at fjerne kreaturerne eller reducere belægningsgraden meget, fordi det reducerer populationen af lungeormlarver, som kan overvintre i græsmarken.

Belægningsgraden på arealer med lungeormlarver, skal være så lav, at dyrene ikke græsser tæt på friske kokasser. Når det bliver fugtigt i vejret, så flyt dyrene til nye arealer, hvor der ikke har været græsset i lang tid, og hvor der er rigeligt med føde

Undgå tidlig udbinding på arealer, hvor du ved der har været problemer sidste efterår. Larverne kan overvintre i 4-5 måneder i koldt vejr. Derfor er det også effektivt at lade den type arealer stå til ensilage- eller høslæt, fordi antallet af overvintrende larver falder meget i løbet af forårsmånederne.

Faktaark om kvægparasitter
I samarbejdet DLBR Dansk Økologi er der udarbejdet en række faktaark og de mest almindelige kvægparasitter. Her beskrives parasittens cyklus, gode råd til forebyggelse, tegn på infektion samt behandling.

I ØkologiRådgivning Danmark anvender vi disse faktaark i vores rådgivning. Kontakt os, hvis du har behov for råd vedr. forebyggelse af parasitter og vejledning i forbindelse med planlægning af afgræsning.

Kontakt for mere info

Solvejg Horst Petersen

Luk (Esc)