Sørg for god dokumentation, hvis du har brug for din 4% brak til slæt eller afgræsning.

Blomsterbrak
22. juni 2023

I fredags gav Landbrugsstyrelsen besked om, at landmænd med husdyr kan høste 4%-brakarealer til foder. Landbrugsstyrelsen betragter generelt tørken som en force majeure situation. Men hver enkelt økolog skal selv påberåbe sig force majeure, for at kunne udnytte 4%-brak til foder, og dokumentere, at der er tale om en force majeure situation.

Det nemmeste er at påberåbe sig force majeure – det skal gøres i forbindelse med kontrol. Det kan fx være i forbindelse med økologikontrol, eller satellitkontrol. Vi ved det ikke med sikkerhed, men satellitkontrollen vil efter al sandsynlighed vise hvilke brakmarker der er blevet høstet, og det udløser et kontrolbrev, med besked om at brakkravet ikke er overholdt. Det brev SKAL besvares og i svaret skal fremgå, at der er tale om en force majeure situation på bedriften.

Den lidt mere tricky del, er dokumentation for force majeure, for det skal dokumenteres, at der gjort alt hvad der er muligt for at skaffe foder til dyrene, således at slæt /afgræsning på 4% brak er sidste mulighed, for at skaffe alt det foder, der skal bruges.

Landbrugsstyrelsen skriver, at følgende elementer indgår i deres vurdering af force majeure

Hvilke foderafgrøder du har dyrket i 2023, vandingstilladelse og mulighed for at vande, og svigtende leverance fra foderleverandører/at det ikke er muligt at købe foder.

Fra et praktisk synspunkt handler det om at dokumentere

  • At afgrøder planlagt til modenhed høstes til helsæd
  • Hvis der kan vandes - at vandingsmulighederne udnyttes 100% og det er nødvendigt at prioritere de vigtigste afgrøder, med følgende reduceret udbytte i de afgrøder, der ikke er kapacitet til at vande.
  • Reduceret eller ingen udbytte i 1. og 2. slæt græs.
  • At det har været forsøgt at købe grovfoder, fx gennem kontakt til planteavlskolleger

Billeder af afgrøder, finsnittere der høster, fodersiloer og vandede/uvandede afgrøder, kan alle tjene som dokumentation, og skal det være ekstra godt så brug landbrugsstyrelsens ”kontrolapp” til mobilen. Her kan du tage billeder og gemme dem med angivelse af det sted, hvor de er taget.

Arealer ud over 4% brak, som er tilmeldt ordningen biodiversitet og bæredygtighed må ikke bruges til foderproduktion. Men man kan melde arealerne ud af tilskudsordningen og derefter bruge dem til foder. (man går glip af tilskuddet på 2740 kr/ha)

Blomster/bestøverbrak hvor etablering er mislykket pga tørke er omfattet af force majeure. Det skal dokumenteres, at der er lavet jordbearbejdning og sået en blomster/bestøver-blanding. Der er en tidsfrist på 15 dage efter kontrol til at påberåbe sig force majeure.

Det hører naturligvis med til overvejelserne, om der reelt er foder at høste på brakmarkerne. Værdien af det potentielle foder skal vejes op mod risikoen for at landbrugsstyrelsen underkender dokumentationen for force majeure.

Ring til din rådgiver, der kommer næsten dagligt nye afklaringer til tørkereglerne, vi er klar til at give sparring, og holde dig opdateret på mulighederne.

Kontakt for mere info

Thomas Vang Jørgensen

Planterådgiver

Jeg er uddannet agronom fra 1992 og har mange års erfaring med rådgivning, udvikling og projektledelse indenfor økologisk landbrug.

I perioden 1996 til 2020 drev jeg 50 ha økologisk planteavl i fritiden. I et sædskifte med græs- og kløverfrø, konsumkorn og bælgsæd. Nu er det droslet ned til et hobbybrug med 3 ha, hvor jeg vil lære at dyrke regenerativt.

Jeg er optaget af, at vi opnår højere udbytter i marken og gør jorden mere frugtbar. Et af mine specialer er, at designe sædskifter som udnytter næringsstoffer optimalt, yder ukrudt max konkurrence og med veletablerede efterafgrøder opbygger jordens frugtbarhed. Samtidig arbejder jeg for, at vi får flere biogasanlæg med økologiske linjer, så vi kan recirkulere flere næringsstoffer til økologer, udnytte og fordele husdyrgødning bedre og give økologer en bedre klimaprofil.

Specialer:

- Biogas, etablering og drift af leverandørforening
- Sædskifte og effektiv gødningsudnyttelse
- Konsumkorn
- Frøavl
- Efterafgrøder
- Produktionsøkonomi - salgsafgrøder
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)