Rødkløver som efterafgrøde?

Rugogrøkløver Efterhøst
30. august 2023

Hvordan går det med rødkløveren som efterafgrøde i vinterrug udlagt i efterår 2022?

Her er seneste nyt fra rødkløvermaken, 22. august 2023:

Rugen blev høstet d. 14. august. Rødkløver stod da i 60-80 cm højde ca. 30 cm under toppen af rugen. Trods en høj stubhøjde på næsten 40 cm kom der rigtigt meget rødkløver igennem mejetærskeren. Det gav en nedsat høstkapacitet på næsten 50 % og en tidskrævende og besværlig rengøring bagefter.

Ingen tvivl om at efterårsetableret rødkløver giver veludviklede planter. Men det efterfølgende meget våde vejr efter tørken har også sat ekstraordinært skub i rødkløveren.

Ser vi tilbage på foråret 2023 og rødkløveren skulle have været etableret der, som er normal praksis, tror jeg rødkløver måske slet ikke havde været så veletableret i marken og måske slet ikke på grund af dårlig eller ingen fremspiring.

Konklusionen må være at rødkløver udlagt i rug om efteråret kan lade sig gøre. Det er umuligt at svare på om en hård vinter kunne have taget livet af kløveren. I det her tilfælde lykkedes det til fulde, at få en fantastisk efterafgrøde trods stort høstbesvær af rugen.

Fakta og statur om rugmarken der følges:

Rugen er af hybridsorten Serafino og rødkløveren af sorten Taifun. Såning den 23.9.2022. Udsædsmængde hhv. 100- og 3 kg pr. ha. Sået på lerjord på en forholdsvis mild lokalitet, ret kystnært i det sydjyske.

Status fra den 22.10.2022 er at rødkløveren er fint fremspiret med tilfredsstillende bestand og der er mindst et veludviklet trekoblet blad.

Status fra den 18.12.2022 er, at kløveren har klaret den barfrost der var, inden sneen kom.

Status fra den 27. april 2023; veludviklet rødkløver, der har et stort forspring i forhold til forårssået.

Status fra den 12. juni 2023 forsat veludviklet rødkløver med jævn fordeling - ca. 25 cm højde.

Status fra den 22. august er en særdeles veludviklet rødkløver, der står i ca. 50 meters højde og er meget tæt.

Kontakt for mere info

Søren Lykke-Jensen

Økologirådgiver

Jeg har været økologirådgiver siden 1992, både kvæg og planteavl. Mit erfaringsområde er derfor meget bredt. Økologi handler om helhed, og derfor betragter jeg det som en af mine store styrker i min rådgivning. Jeg har fokus på resultater, nytænkning og sparring. Jeg brænder for at arbejde med økologiens udfordringer, så vi sammen kan løfte økologien og de økologiske resultater yderligere.

Specialer:

- Tværfaglig rådgivning
- Kvæg og naturpleje
- Omlægning
- Regler

Luk (Esc)