Rødkløver som efterafgrøde i vinterrug - hvordan går det?

Rødkløver I Rug Juni 2023
13. juni 2023

Hvordan går det med rødkløveren som efterafgrøde i vinterrug udlagt i efterår 2022 – har den overlevet?

Her er seneste nyt fra rødkløver udlagt i rug i september 2022:

Status fra den 12. juni 2023: Der er forsat veludviklede rødkløverplanter, 25 cm høje og fin fordeling i marken. Tørken har fået enkelte rødkløverplanter til at gå i blomst. Rugen har dræet sidst i maj og der er meget fine lysforhold for rødkløveren i bunden af rugen.

Konklusion: rødkløveren lever forsat i bedste velgående og ser ikke ud til at lide under tørken endnu. Der er meget lidt ukrudt i marken trods tidlig såning af rugen.

Der vil forsat løbende blive fulgt op på, hvordan rødkløveren klarer sig frem mod høst og herover efteråret 2023.

Fakta og status:

Rugen er af hybridsorten Serafino og rødkløveren af sorten Taifun. Såning den 23.9.2022 udsædsmængde hhv. 100- og 3 kg pr. ha. Sået på lerjord på en forholdsvis mild og ret kystnær lokalitet i det sydjyske.

Status fra den 22.10.2022: rødkløveren er fint fremspiret med tilfredsstillende bestand og der er mindst ét veludviklet trekoblet blad.

Status fra den 18.12.2022: kløveren har klaret den barfrost der var inden sneen kom.

Status fra den 27. april 2023: veludviklet rødkløver planter der har et stort forspring i forhold til forårssået.

Status fra den 12. juni 2023: forsat veludviklet rødkløver planter med jævn fordeling med ca. 25 cm højde.

Kontakt for mere info

Søren Lykke-Jensen

Økologirådgiver

Jeg har været økologirådgiver siden 1992, både kvæg og planteavl. Mit erfaringsområde er derfor meget bredt. Økologi handler om helhed, og derfor betragter jeg det som en af mine store styrker i min rådgivning. Jeg har fokus på resultater, nytænkning og sparring. Jeg brænder for at arbejde med økologiens udfordringer, så vi sammen kan løfte økologien og de økologiske resultater yderligere.

Specialer:

- Tværfaglig rådgivning
- Kvæg og naturpleje
- Omlægning
- Regler

Luk (Esc)