Pas på dit kvælstof og undgå trykskader i marken

P1000524
23. marts 2023

Det er (forhåbentligt) snart gylletid, sådan for alvor. Vi håber på, at det snart holder op med at regne, så markerne bliver bekvemme at færdes på, når gyllen skal ud. AT det bliver stille vejr uden sol, og at der ikke kommer alt for meget nedbør efterfølgende.

Til kløvergræs må man køre ud med slangeudlægning indtil 1. maj, men overvej lige om det ikke er bedre at nedfælde gyllen. Overvejelserne går primært på en afvejning af den bedre udnyttelse vi får ved at nedfælde, og den større trykskade, der opstår ved nedfældning, fordi der køres tættere med større trækkraft ved nedfældning. Der er selvfølgelig også en prisforskel, men bedre udnyttelse af kvælstof og god vækst med deraf følgende højere udbytte, opvejer nemt den.

Biogasgylle er meget mere basisk end ubehandlet gylle, en større del af kvælstoffet er oftest på ammonium-N form og er derfor langt mere udsat for kvælstof-fordampning. Derfor bør biogasgylle altid nedfældes.

Alt gylle til græsmarkerne bør køres ud til for 1. og 2. slæt og så skal gyllebeholderne være så store at de kan opbevare gyllen i de næste 9-10 måneder. Første-års marker bør prioriteres frem for ældre marker. Hvis der ikke er mange kløver i marken, skal den have mere gylle, for at yde mere og for at afgrøden kan blive kraftig og tæt. Tjek til efteråret om kløveren har bredt sig og kommet godt med.

Forud for vårsået korn er sortjordsnedfældning effektiv som jordbearbejdning og til at give en god udnyttelse af kvælstoffet.

Kontakt for mere info

Carsten Markussen

Planterådgiver

Økologirådgiver siden 1995. Dyrkning af græs og afgræsning er det jeg brænder for. Afgræsning skal styres af landmanden, rotationsafgræsning og holistisk afgræsning er måden at få mest muligt ud af sine kløvergræsmarker. Vi skal være bedre til at indbygge frodighed og kulstof i jorden, værktøjerne er kløvergræsmarker, planter med dybe rødder og ikke mindst efterafgrøder.

Specialer:

- Grovfoderproduktion
- Kløver/græs, etablering og blandinger
- Holistisk afgræsning og foldafgræsning
- Klimahandlingsplaner for landbrug

Luk (Esc)