Parasitter – vær på vagt

20190427 175645
6. juli 2023

Den tørre forsommer, har givet vanskelige for hold for parasitterne – heldigvis. Det er kun positivt, at der ikke har været angreb af lungeorm og løbetarmorm, indtil nu. Men med regnens komme, kommer der også større angreb af parasitter. De steder hvor græsset nærmest har været væk, har kvierne græsset det hele, og efterladt sig gødning på marken. Dermed opstår der en øget risiko for parasitter. Græsset begynder at vokse, og måske mest og først i nærheden af gødningsklatter. Når kvierne græsser tæt på gødningsklatter, kan de blive inficeret med løbetarmorm og lungeorm.

Vær opmærksom på afføringen. Bliver den tynd og dyrene beskidte bagpå, kan de være angrebet af løbetarmorm. Hoster de, når de bevæger sig mere end i gå tempo, kan de være inficeret med lungeorm.

Hurtig diagnose, er afgørende for et godt behandlingsforløb. Bliver de behandlet for sent, mister de en masse tilvækst. Ved angreb skal din dyrlæge ordinere ormemidlet.

Husk, det er ikke kun kvier, der kan blive angrebet af lungeorm. Dyr der har været udsat for smitte med lungeorm, opbygger en naturlig immunitet. Men denne immunitet forsvinder over tid. Derfor kan malkekøerne godt blive smittet med lungeorm, selv om de har været udsat for smitte eller behandlet som ungdyr.

Vil du vide mere, så kontakt din kvægrådgiver i ØkologiRådgivning Danmark. Vi har opdateret info liggende.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)