Øget græsoptagelse giver mere bundlinje

DSC00842
21. marts 2023

Køerne er ligeglade med Benchmark og Eliteafgræsning, men det er du som økologiske mælkeproducent næppe. Øget græsoptagelse, højere udbytte i græsmarken og ikke mindst højere restbeløn er meget motiverende. Det motiverer ikke koen, men det motiverer i høj grad dig og dine medarbejdere. Høj græsoptagelse og højt udbytte er med til at styrke arbejdsglæden.

Økonomien i afgræsningen er ikke uden betydning i den økologiske mælkeproduktion. Beregninger har vist, at for hvert kg tørstof/ko/dag, græsoptagelsen øges, er der mellem 150 og 200 kr./ko på bundlinjen. Det fremkommer ved mindre kraftfoder, mindre ensilage på stald og højere græsoptagelse. Det har også vist sig i opgørelser som er lavet af ØkologiRådgivning Danmark, at restbeløbet på foderkontroller er højere ved højere græsoptagelse.

Mere græs i koen.
Det mest enkle er at udvide afgræsningsarealet, hvis det er muligt. Hvis ikke det er muligt, skal markene deles op i mindre folde, hvorved der ifølge opgørelser lavet af Økologirådgivning Danmark kan opnås højere udbytte og dermed øget græsoptagelse. Udvidelse af arealet kan selvfølgelig kombineres med opdeling i mindre folde og dermed får vekselvirkningen større effekt.

For at sikre at du når i mål med den øgede græsoptagelse, anbefaler vi at du får lavet løbende opfølgning på afgræsningen, med hensyn til græsoptagelse, græsvækst og ikke mindst restbeløb. Ud fra den løbende opfølgning skal der laves tilpasninger og justeringer af fodring på stald i samspil med afgræsningen. Konceptet, Eliteafgræsning, er skræddersyet til formålet, hvor der netop fokuseres op opfølgning og tilpasning, gennem afgræsningssæsonen.

Benchmark
Der er altid inspiration at hente hos kollegaer der er i ”samme båd”. Det er der mulighed for ved Benchmark, som er en sammenligning af dine resultater under afgræsning med andre, der har en lignende produktion som dig. Benchmark er en del af Eliteafgræsning, som ØkologiRådgivning Danmark har udviklet.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)