Mineraler – hvor meget?

Køer I Stald (1)
2. marts 2023

For mange er vitamin- og mineraltildeling en videnskab, og for andre bliver det som det plejer. Begge dele kan være fornuftigt. Det behøver ikke at være specielt vanskeligt.

Gårdmineraler, er betegnelsen for mineralblanding, der skulle være skræddersyet til den enkelte bedrift, ud fra den foderplan der ligger på bedriften. Ligger der analyser med analyse for mineralindhold på grovfoder, bliver de taget med i optimeringen. Desværre ses der eksempler på mineralblandinger, der er optimeret netop til din bedrift, hvor der er et overindhold, i forhold til danske normer. Det kan være i forhold til enkelte eller flere mineralstoffer. Der er selvsagt for dyrt, hvis dyrene tildeles mere mineraler end der er behov for. I nogle tilfælde ses anbefalet tildeling, der nærmer sig grænsen for forgiftning. Det er under ingen omstændigheder acceptabelt.

Tag en snak med din rådgiver i ØkologiRådgivning Danmark, om din mineraltildeling. Seges har lavet en større undersøgelse af tildeling af mineraler og vitaminer, hvor man har fundet ovenstående forhold i en del gårdmineraler. Der er ikke fundet nogen forskel om man tildeler i forhold til danske normer, eller tildeler det overindhold, der ofte ses i gårdmineraler.

Typemineraler eller basismineraler, plus evt. salt og kridt er i langt de fleste tilfælde nok, til at dække køernes behov.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)