Magnesiummangel/Græsforgiftning/Græstetani.

Køer På Græs4
1. maj 2023

Et kært barn har mange navne. Omend græsforgiftning ikke er så kært et barn. Der er usædvanlig mange tilfælde hos græssende køer.

Vær opmærksom på køernes mineralstofforsyning, især magnesium, her i starten af græsningsperioden.

Der er besætninger, der allerede har oplevet køer med græstetani. Selvom der på foderplanen ser ud til at være tilstrækkeligt med magnesium, så kan kulde og højt kalium i græsset være en farlig kombination. Og koldt har det været i denne uge. Der har været rim på græsset mange steder. Suppler derfor med 50 gram magnesiumoxyd med en høj opløselighed.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)