Kvierne kan udnytte det efterladte

Kvier På Græs
3. november 2023

Nu har vi passeret 1. november, og det betyder, at de fleste dyr er kommet på stald. Afgræsningssæsonen 2023 har budt på en stor græstilvækst, og det betyder, at der stadig nu i november måned er rigeligt med græs derude. Det skulle være en skam, hvis dét skulle gå til spilde – men det er der heldigvis råd for. Kvierne kan nyde godt af det sene græs, og der er flere gode grunde til at beholde dyrene ude i vinterhalvåret, herunder bedre sundhed og lavere omkostninger.

Det kræver dog, at du holder et skarpt øje på dyrene derude, og de skal tilses jævnligt for at sikre, at alt er, som det skal være. Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråd har opstillet nogle retningslinjer for udendørs hold af dyr i vinterhalvåret.

Dyrene skal som altid have adgang til frisk drikkevand, og derudover skal der være adgang til græsdækkede arealer tilpasset antallet af dyr. Det kræves, at de skal have et godt huld og være sunde og robuste. Det kan være en nødvendighed at suppleringsfodre for at opretholde deres foderstand hele vinteren. For at de kan klare årstidens vind og vejr, kræver det, at de skal være vant til at være ude og være udstyret med et tæt hårlag for at kunne klare kulden.

Det er også vigtigt, at dyrene har mulighed for at søge i læ - enten i naturligt forekommende skovarealer eller bedst af alt i opstillede læskure med et tørt og strøet leje, hvor alle dyr kan være samtidigt. Skulle det ske, at vejrforholdene bliver så dårlige, at det kan være til fare for dyrevelfærden, skal dyrene hentes ind med det samme.

Én ting er helt sikkert – så længe dyrenes velfærd ikke er i fare, så er der flere fordele end ulemper ved at lade kvier gå ude og afgræsse i vinterhalvåret.

Kontakt for mere info

Maria Pape Andersen

Kvægrådgiver

Jeg har en uddannelse i Agrobiologi, Animal science fra Aarhus Universitet og har afsluttet den i 2023.
Jeg har en rygsæk fyldt med teoretisk viden indenfor husdyrproduktion, herunder ernæring og fysiologi og har flere års praktisk erfaring fra branchen.
Jeg brænder for at yde en service for den enkelte landmand, hvor optimering og effektivisering i samråd er i fokus. Sammen kan vi løfte produktionen og resultaterne til et højere niveau.

Specialer:

- Fysiologi og ernæring
- Foder og næringsstoffer
- Mælkeproduktion og sygdomsforebyggelse

Luk (Esc)