Konsumkorn

Kornmark 1
7. november 2023

En mindre høst og svingende kvalitet betyder mangel på konsumkorn. Kontakt firmaerne for at afsøge mulighederne for konsumavl af brødkorn, maltbyg og grynhavre. I Danmark bør vi så vidt muligt dyrke de afgrøder, grovvarebranchen efterspørger, men der skal være økonomi i at gå ind i konsumavl.

Vårhvede til brød
Vårhvede angribes kraftigt af bygfluens larve. På veldrænede arealer kan såning i januar og februar i nogle år være en mulighed. Derved reduceres risikoen for kraftige larveangreb samtidig med at proteinindholdet måske kan opretholdes.

Kløvergræs er den bedste forfrugt til vårhvede, her er der større chance for et højt proteinindhold. Vårhvede der sås i oktober-november vil ofte give et godt udbytte i forhold til såning i marts-april. Erfaringer og forsøg viser dog et meget lavt proteinindhold i varen. Vårhvede efter kløvergræs giver en større brødvolumen og generelt en god bagekvalitet.

Danish Agro har vårhvedesorten Thorus og Dlg sorten kapitol, som tidligere har være velegnet til såning om efteråret. Det er vigtigt at vælge en vårhvedesort, der er resistent over for gulrust. Vi har set kraftige gulrust angreb i efterårssået Dacke, hvor Thorus i samme mark var uden angreb af gulrust.

Vent med at bestille såsæden til du er sikker på, at der kan laves et ideelt såbed.

Forudsætningen for såning i vinterperioden er, at der skal være et særdeles godt såbed.

Sås der i et vådt såbed, vil der stå blankt vand på arealet ved et kommende regn skyld.

Bliver der ikke såmuligheder før den 10. marts kan i stedet vælges at så fx maltbyg eller grynhavre på arealet.

Kontakt for mere info

Poul Christensen

Planterådgiver

Den bedste rådgivning bliver givet i marken. Afgrøder og efterafgrøder skal være velvalgte i forhold til dyrkningsforholdene i hver enkelt mark. Jeg er drevet af at forbedre resultaterne i økologisk landbrug, og jeg er meget optaget af, at landmanden skal producere de afgrøder, der er efterspørgsel på. Derfor er jeg ofte i kontakt med de grovvarefirmaer, der køber afgrøder af planteavlere.

Specialer:

- Frøproduktion og raps
- Gødning
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi mark
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)