Køerne æder helt vildt

Forside (1)
9. november 2023

Efter at køerne er kommet på stald, er der adskillige eksempler på at køerne har en meget høj foderoptagelse. Nogle siger, at de æder helt vildt meget. Vi ser ofte at der, efter at køerne er kommet på stald, er en højere foderoptagelse, end der forventes. Æder dine køer mere end der er beregnet, kan det skyldes flere forhold.

  1. Der har regnet en del. Det er sikket blevet noteret mange steder. Det kan medføre, at der er kommet regnvand i åbningsfladen for ensilagestakken. Derfor skal der flere kilo til for at køerne får den forventede mængde foder.
  2. Der kan være afvigelse i tørstofprocenten, i forhold til det, der er er analyseret. Jeg har set nogle analyserede tørstofprocenter der ikke stemmer overens med det jeg ser ude i stakken. Er du i tvivl, kan en hurtig tørstofanalyse, være med til at afklare det.
  3. At køerne ved afgræsning, den seneste periode på græs, ikke har fået den mængde foder, som de har haft behov for. Og at de derfor har tabt huld, så de således æder kompensatorisk for at genopbygge.

Fælles for ovennævnte scenarier, er at du ikke som udgangspunkt, skal blande til flere køer. Gør du det, kan det resultere i en lav energiudnyttelse. Du skal derimod fylde op med ensilage, så der er tilstrækkeligt med foder på foderbordet i 24 timer i døgnet.

Er du i tvivl, så kontakt din kvægrådgiver, for at få afklaret, om det er det ene eller det andet der gør sig gældende i din besætning.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)