Klokken er 2 minutter i lukketid, hvis du mangler halm

Handelsportal
13. juli 2023

Tørken betyder at mange mælkeproducenter høster korn til helsæd, i stedet for til modenhed, for at kompensere for det græsfoder, der mangler fra 1. og 2. slæt. Så det halm der skulle bruges til strøelse bliver til grovfoder i stedet. Situationen bliver ikke bedre af, at tørken også gør indhug i de mængder halm der står på markerne – det er ikke usædvanligt, at vårsæd kun er nået halv højde, sammenlignet med et normalt år. Og får vi en regnfuld periode efter høst kan meget halm gå tabt i forbindelse med bjærgning.

Selvom sæson 2023 kommer til at give mindre halm end et normalt år, vurderes det fra flere sider, at der er tilstrækkeligt med økologisk halm til rådighed. Så kravet om minimum 50% øko-halm kan overholdes. Men halmen er hos planteavlerne – den mængde kvægproducenterne selv har til rådighed er reduceret kraftigt.

Planteavlskollegerne er opmærksomme på, at der bliver knaphed på halm, og er klar til at presse halm i baller. Men de fleste planteavlere presser kun halm, hvis der er lavet aftaler om det, og er der ingen aftaler, gør de som de plejer og snitter halmen efter mejetærskeren. Aftalerne skal laves nu. Når først halmen er snittet er det for sent.

De fleste rådgivningsvirksomheder har handelsplatforme på deres hjemmesider, hvor man kan annoncere at man vil købe eller sælge halm. Herover kan du se SAGRO’s -som er den vi anbefaler i ØkologiRådgivning Danmark

Der er al mulig grund til at planteavlere og økologiske kvægproducenter hjælper hinanden. Bytte halm for gødning kan være et fornuftigt alternativt til at købe/sælge, specielt hvis planteavleren gerne vil opretholde sin næringsstofbalance. Nedenfor er en oversigt over hvor meget kvæggylle eller dybstrøelse, der skal til for at erstatte næringsstofferne i et ton halm.

Normtal kg/tons

N-total

NH4-N

P

K

Kvæggylle

4,72

2,82

0,77

3,69

Dybstrøelse

8,50

1,73

1,13

10,23

Byghalm

5,44

0,77

19,15

ton kvæggylle til at erstatte 1 ton halm

1,15

na

1

5,19

ton dybstr til at erstatte 1 ton halm

0,64

na

0,68

1,87

Med forventningen om et reduceret udbud af halm kan prisen gå hen og blive høj – det må markedet afgøre. Men uanset markedet bør halmens egnethed til strøelse spille en rolle for prisen. Rangeret fra bedst- egnet til mindst-egnet ser listen sådan ud

  1. vårbyg
  2. vinterbyg
  3. vårhvede
  4. vinterhvede
  5. vinterrug
  6. havre

Kontakt for mere info

Thomas Vang Jørgensen

Planterådgiver

Jeg er uddannet agronom fra 1992 og har mange års erfaring med rådgivning, udvikling og projektledelse indenfor økologisk landbrug.

I perioden 1996 til 2020 drev jeg 50 ha økologisk planteavl i fritiden. I et sædskifte med græs- og kløverfrø, konsumkorn og bælgsæd. Nu er det droslet ned til et hobbybrug med 3 ha, hvor jeg vil lære at dyrke regenerativt.

Jeg er optaget af, at vi opnår højere udbytter i marken og gør jorden mere frugtbar. Et af mine specialer er, at designe sædskifter som udnytter næringsstoffer optimalt, yder ukrudt max konkurrence og med veletablerede efterafgrøder opbygger jordens frugtbarhed. Samtidig arbejder jeg for, at vi får flere biogasanlæg med økologiske linjer, så vi kan recirkulere flere næringsstoffer til økologer, udnytte og fordele husdyrgødning bedre og give økologer en bedre klimaprofil.

Specialer:

- Biogas, etablering og drift af leverandørforening
- Sædskifte og effektiv gødningsudnyttelse
- Konsumkorn
- Frøavl
- Efterafgrøder
- Produktionsøkonomi - salgsafgrøder
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)