Kalkning har positiv effekt på kuldioxid

Lupiner
20. september 2023

Samlet set har kalkning en positiv effekt på kuldioxid -CO2 - emission.

Det lyder helt ved siden af. At kalkning er med til at øge kuldioxid emissionen er en kendsgerning. Men ny viden viser nu, at kalkning alligevel samlet set kan have en positiv effekt.

Svaret skal hentes i de såkaldte kuldioxid ækvivalenter, metan og lattergas. Et metanmolekyle har en effekt på opvarmningen af jorden, der er hele 28 gange højere end et kuldioxid molekyle. Men lattergas har en effekt, der er næsten 100 gange højere end kuldioxid!

Lattergas frigives fra jorden blandt andet ved forskellige nedbrydningsprocesser af kvælstofforbindelser, ved nedbrydning af grønt plantemateriale i jorden og denitrificering under iltfattige forhold. Lattergasfrigivelse udgør, på grund af dens høje effekt, en stor del af landbrugets samlede klimagas emissioner.

Det er påvist, at der frigives mere lattergas fra jorde med lavt reaktionstal i forhold til den samme jord opkalket. Så lavt reaktionstal øger lattergas produktion, og her er det kalkning kommer ind. For selv om kalkning er negativt i forhold til kuldioxid tab mindsker opkalkede jorde lattergas tab til atmosfære. Med den høje effekt af lattergas er det bedre at ofre lidt kuldioxidtab ved kalkning for at mindske tab af den potente lattergas. Dette bør fremhæves i de kommende klimaregnskaber.

Kontakt for mere info

Kjeld Forsom

Planterådgiver

Over 25 års erfaring med udvikling af økologisk landbrug. Min målsætning er at højne og stabilisere udbytteniveauet i økologisk plantedyrkning ift. ressourceforbrug. Dialogen med den enkelte landmand er vigtig for udviklingen af nye idéer, der kan drive økologien fremad. Jeg har i de seneste år også arbejdet på projektbasis med emner som rodukrudt, kartoffeldyrkning samt dyrkning og kvalitetssikring af konsumkorn.

Specialer:

- Kartofler
- Konsumkorn og -frø
- Rodukrudt
- Grovfoder

Luk (Esc)